Window Component


Bu component genellikle javascript desteği ile kullandığımız pop-up pencere açma işlemini simule edecek şekilde planlanmıştır. Alttaki butona bastığınızda yeni bir pencere açılacak ve bu pencereyi istediğinizde içerdiği buton ile kapatabileceksiniz.

DOSYAYI İNDİR

Uygulama:

1- Önce çalışmaya ait 3 elemanı oluşturalım.Bunlar window component, bir buton ve açılacak olan çalışma şeklindedir. Component panelini açalım ve bir window componenti sahneye yerleştirelim. Bu componenti tıklayarak seçelim ve klavyeden delete tuşuna basarak silelim. Sahneden silinmesine rağmen elemanımız kütüphaneye yerleşmiştir. Bunu daha sonra kodlarla sahneye tutturacağız.

İkinci elemanımız olan bir butonu sahneye çizelim veya Flash ortak kütüphanesinden bir tanesini sahneye çekelim.

Şimdi flash ana menüsünden Insert-->New Symbol komutunu verelim.Davranış olarak movieclip seçeneğini işaretleyelim ve okeyleyelim. Burada bir çalışma oluşturabilirsiniz.Biz bu alana sadece bir resim yerleştirdik. Burada dikkat edeceğiniz konu resim elemanının x ve y değerlerini sıfır olarak almanızdır. Bu sayede resim açılacak sahnenin merkezine yerleşir. Resmi tıklayarak seçin ve properties panelinde x ve y değerlerini sıfır yapın. Bu özellikle açılacak pencere ile resim ebadlarının aynı olduğu durumlarda doğrudur. Deneme ile uygun alanı belirleyebilirsiniz.

Ana sahneye dönelim. Burada sadece bir buton mevcuttur.Film klibi ve panel sahnede mevcut değildir. Bu 2 eleman kodlarla çağrılacaktır. Bunun için film klibine bir identifier adı vermelisiniz. Kütüphaneyi açın, filminize sağ klik yapın ve linkage seçeneğini işaretleyin.Açılan panelde Export for Axtionscript kısmını işaretleyin ve üstteki identifier alanına Resim yazın.

2- Son olarak butonu seçin ve alttaki komutları butona atayın:

on(release){

// Alttaki 2 dizin kütüphanedeki componenti sahneye import eder
import mx.managers.PopUpManager
import mx.containers.Window

//Bir pop-up pencere oluşturuluyor,içine resim klibi ve bir kapat butonu yerleştiriliyor
var pencere = PopUpManager.createPopUp(_root, Window, true, {contentPath:"Resim",closeButton:true});

//Pencere ebadları ayarlanıyor
pencere.setSize(170, 240);

//Pencere başlığı yazılıyor
pencere.title = "Sevgiyi Anlatmak İçin";

// Son olarak kapat butonuna pencereyi kapatacak komutlar atanıyor
kapat = new Object();
kapat.click = function(evt){
_root.pencere.deletePopUp();
}
pencere.addEventListener("click", kapat);
}

Window Component Kodları


Window.click:

Pop-up pencereyi kapatmak için kullanılan butona ait kodları sağlar:

listenerObject = new Object();
listenerObject.click = function(eventObject){
...
}
windowInstance.addEventListener("click", listenerObject)

örnek çalışmamızda kullanılan bir kod grubudur

Window.closeButton:

Pencerede bulunmasını isterseniz true tersi durumda false değerini kullanmalısınız.Örneğimizde kullanım şekli:

var pencere = PopUpManager.createPopUp(_root, Window, true, {contentPath:"Resim",closeButton:true});

Window.contentPath:

Pencereye yüklenecek film klibinin identifier adıdır. Kullanım şekli yukarıdaki gibidir.

Window.deletePopUp():

Window Click komutu içinde pencereyi kapatmak için kullanılır.

Window.title:

Pencereye başlık eklemek istediğinizde kullanabilirsiniz.

Window.titleStyleDeclaration:

Başlık metninin CSS stil deklarasyonu için kullanılır. Varsayılan metin siyah ve bold karakterdedir.

var pencere = PopUpManager.createPopUp(_root, Window, true, {contentPath:"Resim",
titleStyleDeclaration:"PencereStil"});