Sayfanıza Giriş İzni VermeBu tür bir çalışma için genellikle asp,cgi gibi eklentiler yapılır.Kullanıcı sayfanızı açtığında üye değilse bir üyelik formu doldurur ve size gönderir, siz de o kişiye ait bir kullanıcı adı ve şifre düzenlersiniz.

Peki cgi,asp bilmiyorsanız veya server`ınız bunları desteklemiyorsa bu tür bir çalışma yapılamaz mı? Bir text dosyası kullanarak küçük bir ayrıntı hariç yapabilirsiniz. Üyelik formu için bir mail programını kullanmak durumundasınız. Kişi üye değilse üye olma butonuna basar ve size bir mail gönderir.Siz de o kişiye verdiğiniz kullanıcı adı ve şifreyi text dosyasına işler ve fla dosyasına dokunmadan üyelik listesini güncelleyebilirsiniz.

Alttaki örnek dosya için kullanılan kullanıcı adı ve şifrelerden 2 tanesi altta yazılıdır. Bunları kullanarak bir deneme yapabilirsiniz.Yanlış şifre veya boş alanları doldurmadan giriş butonuna basmayı da deneyin. Bir hata uyarısı alacaksınız:

Kullanıcı adı=ali
Şifre=123

Kullanıcı adı=veli
Şifre=456

 

DOSYAYI İNDİR   

Animasyonu oluşturalım:

Şifre ile giriş veren bir sayfada kullanıcı 3 tür tutum sergiler:

- Üye ise üyelik giriş bilgilerini doğru girer
- Hatalı şifre veya kullanıcı adı girer
- Boş alanlara hiçbirşey yazmadan giriş butonuna basar. Animasyonda bu 3 durumu da gözönüne almalıdır.

1- Önce şifreleri içeren metin dosyasını hazırlayalım. Bir txt dosyası açın ve içine şunları yazın:

user=ali,veli,bekir,selin,pelin&
&pass=123,456,789,c23,k5s7&

Burada 5 tane kullanıcı adı ve şifre kullanılmıştır. Üye sayınız artıkça sadece bu dosyaya gerekli isimleri yazmanız sayfanızı güncelleme için yeterli olacaktır.

Burada 2 noktaya çok dikkat etmelidir. Her eklentiden önce mutlaka virgül ile ayırma yapılmalıdır. İkinci olarak kullanıcı adının hemen altındaki şifre o kullanıcıya ait olmalıdır. Yani ali`nin şifresi 123, veli`nin 456, bekir`in 789..... şeklinde sıralanmalıdır. Flash içinde kullanılacak kodlar bu sisteme göre planlanmıştır.

Şimdi metin dosyamızı verilerimiz.txt olarak kaydedelim.

2- Flash ile yeni bir sayfa açalım. Sahneye 2 tane input metin kutusu bir tane giriş butonu ekleyelim. Giriş butonunun hemen altına üye olmak isteyenler için bir üyelik butonu yerleştirelim. Sembollerimiz tamam. Kullanıcı adı olan input metin kutusu için variable alanına kullanici yazalım ve single line seçeneğini işaretleyip max. karakter olarak da 16 değerini girelim. Şifre kutusu içinde variable alanına sifre yazalım.Satır tipi olarak password kısmını seçelim ki yazılan şifreler gizli kalsın, max karakter olarak yine 16 değerini girelim.

3- Önce üyelik butonunu seçelim ve butona şu komutları verelim:

on (release) {
getURL("mailto:lazoid@yahoo.com?subject=Üyelik bilgileri");
}

Butona bastığınızda mail programı açılacak ve email adresiniz ve subject alanı metni hazır olarak kullanıcıya sunulacaktır. Cgi ve asp desteğinde ise sayfadaki forma gerekli bilgiler girildikten sonra mail programını kullanmadan mesaj alma şansınız olacaktı. Bu kadar eksikliğe göz yummakta yarar var. Bu kısım hariç diğer işlemler cgi destekli olan sayfalardan farklı olmayacaktır.

4- Artık asıl çalışmaya gelelim. Ana sahnede 1.kareyi seçerek şu komutları atayalım:

loadVariablesNum("verilerimiz.txt", 0);
kullanici="";
sifre="";

verilerimiz level0`a yükleniyor ve 2. ve 3. dizilerdeki komut sayesinde girdi metin kutularının daima boş olması sağlanıyor. 5.kareye bir keyframe ve stop komutu atayalım. Bu 5 karelik alan verilerin flash içine yüklenmesini sağlayacaktır. 5.kareye dur label adını atayalım.

5- Hatalı girişler için yeni bir katman ekleyelim ve 6.kareye bir blank keyframe atayalım. 6.kare seçili iken hatalı girdiğine dair bir metin ve geri butonu ekleyelim.Burada dikkat edilecek konu ilk 5 karenin boş bırakılmasıdır. Bu katman 6. kareye de hata label adını atayalım. Geri butonuna:

on (release) {
gotoAndPlay(1);
}
komutlarını yazalım. Butona basıldığında animasyon 1.kareden itibaren oynayacak ve 1.kareye atadığımız kullanici="";sifre =""; komutları sayesinde girdi metin kutularına yazılan hatalı yazılar temizlenecektir.

6- Şimdi de asıl animasyon katmanına geçelim. Bu katman sadece üyelerin girebileceği ana sayfanızı temsil etmektedir. Yeni bir katman ekleyelim ve 7. kareyi seçerek animasyonunuzu bu kareden itibaren hazırlayın. Bu kareye basla label adını verin.Bizim ana sayfamız sadece 1 kareden ibarettir. Burada da ilk 6 karenin tamamen boş olmasına dikkat edin.

7- Herşey hazır artık. Şimdi giriş butonunu seçip komutlarımızı verelim:

on (press) {
kullanicilar= user.split(",");
sifreler= pass.split(",");
for (i=0; i<sifreler.length; i++) {
if (_root.kullanici==_root.kullanicilar[i]&&_root.sifre==_root.sifreler[i]) {
gotoAndStop("basla");
}
}
}
on (release) {
if (_root.kullanici!=_root.kullanicilar[i]||_root.sifre!=_root.sifreler[i]) {
gotoAndStop("hata");
}
}

Veriler.txt dosyamızda isimler virgül ile ayrılan düz string şeklinde idi. user.split ve pass.split komutları ile bu iki string virgülden itibaren ayrılarak 2 ayrı dizi şekline çevrilmektedir. Artık veriler.txt bilgileri kullanicilar ve sifreler adı altında 2 ayrı diziye ve isim ve şifrelerde bu diziye ait elemanlara çevrilmişlerdir.

For döngüsü ile tüm elemanları içerek bir döngü sağlamakta bu döngü sayesinde tüm dizi elemanları taranmaktadır. _root.kullanici==_root.kullanicilar[i] bu komutla kullanici değişken adı verilen metin kutusuna girilen değerler kullanicilar dizisindeki değerlerle eşleşme sağlayıp sağlamadığı araştırılıyor.Aynı işlem diğer metin kutusu içinde yapılıyor. && operatorü ve anlamında kullanılır, yani her iki kutuya girilen değer dizilerdeki değerlerle eşit ise film 7. karede basla etiket adlı animasyona geçecek, dolayısı ile sayfaya giriş izni verilecektir.

7- Şayet işlem eşit değilse fare tuşu bırakıldığı an alttaki değer okunacaktır. != operatorü eşit değilse anlamındadır. Yani yazılan değerlerle okunanlar eşit değilse hata etiket adlı sayfaya flash atlayacaktır.
Buradaki || operatorü veya anlamında kullanılır. Yani her iki kutudan bir tanesi bile yanlış girilmişse hata sayfasına atlanacaktır.

Fla dosyasını indirdiğinizde 1. maddede anlatılan veriler.txt dosyanızı oluşturmayı unutmayınız.