String Nesnesi


Bu nesneye Built-in Classes--> Core yoluyla ulaşabilirsiniz. 12 metod içerir. Önemli olanlar tanımlanacaktır

Alttaki açıklamalarda bahsedilen length işlemi bir metod değildir. Bu metodlarla bir string üzerinde çeşitli değişiklikleri yapmak mümkün olur. Bir string oluşturmak için önce new String() komutu verilir. Bir değişkene çift tırnak içinde bir değer atanırsa bu da bir string olarak kabul edilir.

Aşağıda örnek olarak verilen kodları kopyalayıp timeline`da 1.kareyi seçerek actionscript paneline yapıştırdıktan sonra CTRL+Enter`a basarak sonucu output penceresinde gözleyebilirsiniz.

String Nesnesinin Metodları

charAt :

String içinde argüman olarak verilen bir sayıya karşılık gelen karakteri verir. Karakter sayısı 0 ile başlar.

yeni_string=new String("Flash");
x=yeni_string.charAt(3);
trace(x);

//sonuç s olarak geri döner. charAt ifadesinden sonra hiçbir değer girilmezse sonuç -1 olacaktır.

charCodeAt :

String içinde argüman olarak verilen sayıya karşılık gelen karakterin kodunu verir.

yeni_string=new String("Flash");
x=yeni_string.charCodeAt(4);
trace(x);

//sonuç h harfinin kodu olan 104 olacaktır.

concat :

Bir stringin arkasına başka bir string eklemek için kullanılır. Fakat verilen değerler daima string özelliğinde olmalıdır.

ifade_1="İleri";
ifade_2="flash";
ifade_3="teknikleri";
mesaj=ifade_1.concat(" ",ifade_2," ",ifade_3);
trace(mesaj);

sonuç "İleri flash teknikleri" olacaktır. " " şeklinde gördüğünüz alanlar kelime aralarına bir boşluk eklemek amacıyla konulmuşlardır. Eğer bu boşluk karakterlerini koymasaydık kelimeler bitişik olarak gözlenecekti.

fromCharCode :

Argüman olarak verilen kod numaralarına karşılık gelen karakterleri verir. String.fromCharCode şeklinde yazılır.

x=104;
trace(string.fromCharCode(x));

//sonuç 104 kodunun karşılığı olan h harfi şeklinde geri döner.

indexOf :

Argüman olarak verilen stringi belirtilen bir string içinde baştan sona doğru tarar ve bulduğu ilk alanın sayısal değerini verir.indexOf( searchString, fromIndex ) şeklinde yazılır.İlk kısım araştırmanın başlayacağı yeri,ikincisi ise nereye kadar araştırılacağını gösterir.Son seçenek opsiyoneldir.Değer verilmezse tüm string taranır.Örneğin bir input alan içine kullanıcının e-mail adresini yazmasını istediğinizde içinde @ veya . karakterini içerip içermediği kontrol edilebilir.

email="lazoid@yahoo.com";
sonuc=email.indexOf("@");
trace(sonuc);

//sonuç @ işaretinin bulunduğu yer olan 6 olarak geri döner. Bunu bir swf dosyası ile uygulamalı olarak görelim.

Metin kutusuna bir mail adresi girmeniz öneriliyor. Şayet hiçbir adres girmezseniz veya adreste @ işaretini kullanmazsanız bir uyarı alacaksınız. Düzgün bir mail adresi girilmişse bir teşekkür ifadesi gözlenecektir.


Download

Bu örnekte üstte bir input metin kutusu altında bir dinamik metin kutusu ve bir buton mevcut. Butona atanan komutlar şöyledir.

on (release) {
if (email.indexOf("@")==-1 || email.length==null) {
mesaj = "Lütfen, doğru bir e-mail adresi giriniz.";
} else {
mesaj = "Teşekkürler";
}
}

If ifadesinden sonra kullanıcının bir @ işareti girip girmediği kontrol ediliyor.Eğer bu ifade girilmemişse sonuç -1 olarak geri döneceğinden bu eşitliğin varlığı sorgulanıyor. Peşine bir ve ifadesi ekleniyor.Bu kısma and ifadesi de yazılabilirdi.
email.length==null komutunda length girilen ifadenin karakterlerini sayar null yani boş ise hata mesajı verir. null ifadesi yerine örneğin 5 rakamı yazılsa idi bu sefer flash adreste 5 karakter olup olmadığına bakacaktı.Karakter sayısı 5 ise teşekkür mesajı, değil ise hata mesajı verecekti.

lastIndexOf :

Yukardaki indexOf işlemi ile aynı görevi yapar. Sadece kontrolü sondan başa göre değerlendirir.

length:

Bir stringin kaç karakterden oluştuğunu inceler. Örneği indexOf yönteminde verilmişti.

slice :

Stringleri kesmeye yarayan önemli bir yöntemdir. Parantez içine kesilecek stringin başlangıç ve bitiş değerleri yazılır. Sayım sıfırdan başlar ve boşluklarda bir karakter olarak kabul edilir.

mesaj="ileri flash teknikleri";
x=mesaj.slice(6,11);
trace(x);

//sonuç flash olarak döner. Kesilen bu değeri daha sonra başka komutlarda bir string olarak kullanabilirsiniz.

split :

Bir stringi argüman olarak verilen karakterler bölgesini , ile değiştirerek ayırır. Her ayrılan elemanı bir dizinin (array) elemenı olarak kabul eder.

kitap="hikaye"+"roman"+"fıkra";
dizi=kitap.split("+");

komutunun sonucu dizi="hikaye,roman,fıkra" olacak ve her elemen bir dizinin elemanı olarak kabul edilecektir. Yani:

dizi[0]="hikaye"
dizi[1]="roman"
dizi[2]="fıkra" olacaktır. Bu dizi değerlerini daha sonra başka komutlarla sorunsuz olarak kullanabilirsiniz.

substr :

Bir string içinde belirtilen yerden başlayarak belirtilen yere kadar olan karakterleri alır. parantez içindeki ilk kısım başlangıç son kısım ise buradan itibaren kaç karakterin alınacağını belirler. Bu alanlar tamamen boş bırakılırsa tüm karakterleri içine alır.

mesaj="ileri flash teknikleri";
x=mesaj.substr(6,12);
trace(x);

//sonuç flash teknik olacaktır.

substring :

Bir string içinde belirtilen yerler arasından string alır.

mesaj="ileri flash teknikleri";
x=mesaj.subString(6,14);
trace(x);

//sonuç flash te şeklinde geri döner. Bunu bir swf dosyasında inceleyelim. Kullanıcıya bir e-mail adresi girmesini isteyelim. @ işaretinden önceki kısmı alıp kendisine bir teşekkür mesajı gönderelim:


Download

Burada butona atanan komutlar şöyledir:

on (release) {
if (email.indexOf("@")==-1 || email.length==null) {
mesaj = "Lütfen, doğru bir e-mail adresi giriniz.";
} else if (mesaj="Sayın"+" " + email.substring(0,(email.indexOf("@"))) +" " + "teşekkürler") {
}
}

If ifadesi anlatılmıştı. else if dizininde substring yöntemi ile @ işaretinden önceki kısım alınarak bir teşekkür mesajında kullanılmıştır.

toLowerCase :

Bir string içindeki tüm büyük harfleri küçük harfe çevirir.

mesaj="ILERI FLASH TEKNIKLERI";
trace(mesaj.toLowerCase());

//sonuç ileri flash teknikleri olacaktır.

toUppercase :

Yukardaki işlemin tersini yapar.