Sound Nesnesi


Bu nesneye Built-in Classes--> Media yoluyla ulaşabilirsiniz. 12 metod vardır. Dersler bölümünde Ses Dosyaları alanından örnekleri inceleyebilirsiniz

 

Sound Nesnesinin Metodları

new Sound:

Ses işlemleri için öncelikle bir ses nesnesi oluşturulmalıdır.

sesNesnesi=new Sound();

veya

sesNesnesi=new Sound(klip_adi);

// İlkinde ses nesnesi tüm animasyondaki sesleri kontrol eder,ikincide ise sadece adı yazılan klipteki sesleri kontrol edebilir.

attachSound:

Kütüphanedeki bir sesi sahneye tutturmak için kullanılır. Önce kütüphanedeki ses için bir kimlik adı verilmelidir. Bunun için ses dosyasına sağ klik yapılıp "Linkage" seçeneğini ,sonra açılan panelden "Export for Actionscript" kutusunu işaretlemek ve "İdentifier" alanına bir kimlik adı yazmak gereklidir.

sesNesnesi=new Sound();
sesNesnesi.attachSound("muzik");

//Burada bir ses nesnesi tanımlanıyor ve ses nesnesine muzik kimlik adı olan ses dosyası tutturuluyor.

setPan:

Oluşturulan bir sesin sağ veya sol kolonlardan gelecek ses ayarı için kullanılır. -100 ile 100 arasında değerler verilir. -100 tüm sesin sol kolondan 100 değeri ise sağ kolondan gelmesini sağlar.

sesNesnesi=new Sound();
sesNesnesi.attachsound("muzik");
sesNesnesi.setPan(100);

// Ses nesnesine tutturulan ses çaldığında sadece sağ kolondan duyulacaktır.

setVolume:

Ses şiddetini ayarlar. 0 ile 100 arasında değerler verilir. parantezler arasına herhangi bir değer yazılmazsa varsayılan değer 100`dür. Yukardaki örnekten devam edelim.

sesNesnesi=new Sound();
sesNesnesi.attachSound("muzik");
sesNesnesi.setPan(100);
sesNesnesi.setVolume(50);

//Ses sağ kolondan %50 azaltılmış şiddette gelecektir.

setTransform:

Ayrıntılı ses ayarları ve ses efektleri için kullanılır. 4 özelliği vardır.

- ll : Sol kolondan çalan sesin sol giriş miktarıdır.
- lr : Sol kolondan çalan sesin sağ giriş miktarıdır.
- rr : Sağ kolondan çalan sesin sağ giriş miktarıdır.
- rl : Sağ kolondan çalan sesin sol giriş miktarıdır.

Yani ll ve lr toplamı sol kolondaki sesi, rl ve rr toplamı sağ kolondaki sesi verecektir. Herbirine -100 ile 100 arasında değerler verilebilir.

sesNesnesi=new Sound();
sesNesnesi.attachSound("muzik");
transformeSes=new Object();
transformeSes.ll=100;
transformeSes.lr=100;
transformeSes.rl=0;
transformeSes.rr=0;
sesNesnesi.setTransform(transformeSes);

//Önce ses dosyasına müzik dosyasını ekledik.Yeni bir nesne yaratılarak ıı, lr, rl, rr özelliklerini önce bu nesneye atadık sonra nesneyi argüman olarak setTransform komutu ilşe ses nesnesine yönlendirdik.

Start:

Bir sesin çalmasını sağlayan komuttur ve 2 argümanı vardır.Bunlar opsiyoneldir.Hiçbirşey yazmazsanız ses baştan itibaren ve bir kez çalar ve durur.

sesNesnesi.start(başlangıç_zamanı,döngü);

Burada başlangıç zamanına 10, döngü kısmına 5 yazdığınızı farzedersek,kullandığınız ses baştan 10.sn den itibaren çalmaya başlar ve 5 kez tekrarlar.

Stop:

Çalmakta olan ses dosyalarını durdurur. Eğer parantez içine bir ses adı yazılmışsa sadece o sesi durdururlar.

sesNesnesi.stop("muzik");

getPan:

setPan ile ses dengesi ayarlanmış bir ses nesnesinin denge ayarlarını almak için kullanılır.

sesNesnesi=new Sound();
sesNesnesi=setVolume(60);
sesNesnesi.setPan(100);
trace(sesNesnesi.getPan());

// Output penceresinde denge oranı olarak 60 ve 100 rakamını göreceksiniz.

getTransform:

Bir ses nesnesine setTransform yöntemiyle atanan özellikleri almaya yarar.

sesNesnesi=new Sound();
sesNesnesi.attachSound("muzik");
transformeSes=new Object();
transformeSes.ll=100;
transformeSes.lr=100;
transformeSes.rl=0;
transformeSes.rr=0;
sesNesnesi.setTransform(transformeSes);
transform=sesNesnesi.getTransform();
trace(transform.ll);
trace(transform.lr);
trace(transform.rl);
trace(transform.rr);

getVolume:

Önceden oluşturulmuş bir ses şiddeti özelliklerini almak için kullanılır.

sesNesnesi=new Sound();
sesNesnesi.setVolume(75);
trace(sesNesnesi.getVolume());

// Output penceresinde 75 rakamı görülecektir.

Flash MX ile beraber 3 metot daha eklenmiştir.loadSound, getBytesLoaded, getBytesTotal. loadSound komutu ile artık flash içine harici bir mp3 dosyasını yüklemek mümkün olmuştur. Yapılacak işlem basittir.

sesNesnesi = new Sound();
sesNesnesi.loadSound("frank.mp3",true);
sesNesnesi.start();


//Önce bir ses nesnesi tanımlanıyor,yüklenecek ses nesneyle ilişkilendiriliyor ve en sonra start komutu ile çalınıyor. Mp3 dosyası harici kalacağı için swf dosyasının boyutu küçük kalacaktır.Diğer iki komut yüklenen byte sayısını ve total miktarını gösterir.

getBytesLoade ve getBytesTotal komutları ile bir ses dosyası için aynı film kliplerinde olduğu şekli ile preloader hazırlamak mümkündür.