Selection Nesnesi


Bu nesneye Built-in Classes--> Movie yoluyla ulaşabilirsiniz. 8 metod vardır. Önemli olanları anlatılacaktır.

Bir girdi (input) metin kutusuna izleyiciler tarafından girilen bir metni kullanmadan önce analiz etmeyi düşünebilirsiniz. Örneğin, bir girdi alanına yazılacak e-mail adresinde @ karakterini aramak veya bir telefon numarasının ilk 3 karakterine bakarak alan kodunu bulmak isteyebilirsiniz. Bunun gibi girdi metin kutularını incelemek,menüple ve kontrol etmek için Selection ve String nesneleri beraberce kullanılır.

Selection nesnesi girdi metin kutularındaki metin seçimini kontrol eder. Selection nesnesinin 8 yöntemi vardır ve bunlar metin kutularının iki özelliğini kontrol eder: İmleç o anda nerede konumlanmıştır ve o anda hangi metin kutusu aktiftir.

Yöntemlere geçmeden önce küçük bir uyarı yapmada fayda vardır. Bu 8yöntemde uygulanacak komutlar tek bir frame üzerinde kullanıldığında bazen çalışmayabiliyor.Bu nedenle timeline`a iki frame eklemekte yarar vardır.

Selection Nesnesi Metodları

getBeginIndex:

Argüman olarak verilen bir metin kutusunda fare işaretleyicisi ile seçimin başlatıldığı yeri verir. Seçim yapılmamışsa sonuç -1 olarak geri döner. Aşağıdaki swf dosyasını inceleyelim: Üstteki kutuya metin girilmediğinden başlangıç değeri -1 dir. Metin girildikten sonra işaretleyici ile metnin herhangi bir yerini tıkladığınızda seçimin başladığı index değerini alacaksınız.

Download

getEndIndex:

Argüman olarak belirtilen bir metin kutusu içinde fare işaretleyicisi ile yapılan seçimin bittiği index değeri verir. Swf dosyasını inceleyiniz:

Download

Bu dosya ilk bakışta yukardaki dosya ile aynı sonucu veriyormuş gibi gözüküyorsa da getBeginIndex komutu seçimin başlangıç indeksini, getEndIndex ise seçimin son indeksini verir. Bu nedenle diğer komutlarla beraber kullanıldığında farklı işlemler oluturacağını göreceksiniz.

getCaretIndex:

Argüman olarak belirtilen bir metin kutusu içinde imleçin yanıp söndüğü yeri verir. Swf dosyasına bir metin girin:


Download

 

setSelection:

Önceden belirlenmiş bir metin kutusu içinde başlangıç ve bitiş değerleri argüman olarak verilen yeri seçili hale getirir.

Önce setFocus yöntemiyle imlecin metin kutusuna gitmesi sağlanır, ardından da setSelection yöntemi ile bu metin kutusu içinde belirli bir yerin seçili hale gelmesi sağlanır.


Download

 

getFocus:

Sahnede birden fazla metin kutusu varsa fare ile hangi metin kutusunun işaretlendiği belirtir. Seçim yapılmazsa sonuç null (boş) olarak geri döner.

                               
Download

 

setFocus:

Argüman olarak verilen metin kutusuna imleçin gitmesi sağlanır. Böylece bir metin kutusuna dikkat çekilmiş olur.


Download