Anasayfa
| Flash&XML Entegrasyonu


  Flash & XML Entegrasyonu

2.Bölüm


XML 102 

XML dosyasını yükletmek ile dertlerimiz sona ermiyor çünkü Flash içine yüklenen XML verisi string veya array değil karmakarışık bir objedir. Bu objeyi dallı budaklı ağaca benzetebiliriz. Bize lazım olan değerler ise o ağacın dallarındaki yani node’lardaki değerlerdir. Bu değerlere ulaşmak için yüklenen XML objesini “parse” etmeliyiz yani birbir ugraşla bir yapıya büründürdüğümüz veriyi tekrardan parçalara ayırmalıyız. Başlamadan önce söyleyeyim birazdan ilk defa duyacağınız terimler ile karşılaşacaksınız. Ama paniklemeyin sakın! Biraz dikkat ile bu ders sonunda XML’e taklalar attıracaksınız. 

İlk olarak basit bir XML verisi ile başlayalım:

§         myXML, myXML = new XML() kodu ile tanıtılan yeni bir XML objesidir ve içine myXML.load(“…”) ile yukarıdaki çerçeve içindeki tüm bilgileri yüklenmiştir. 

§         Verinin ana gövdesi, yani root’u “kitap” nodu’dur. İşte bu node myXML objesinin ilk çocuğudur yanimyXML.firstChild. 

§         Kitap node’u içinde ise başka bir XML objesi gömülüdür. Nasıl kitap node’u XML objesinin ilk çocuğu ise kitap_adi node’u da kitap objesinin ilk çocuğudur diğer bir değişle myXML.firstChild.firstChild’dır. 

§         Son olarak da “Neuromancer” kitap_adi node’a ait bir değerdir yani myXML.firstChild.firstChild. firstChild 

Yukarıdaki açıklamaları bir fla dosyasında görmek istiyorsanız xml_102_1.zip dosyasına bakabilirsiniz. 

Peki verimiz yine aşağıdaki olsaydı ancak ilk kitap yerine ikinci kitap adına yani “Mona Lisa Overdrive” ismine ulaşmak isteseydik n’olacaktı?

<kitap>
<kitap_adi>Neuromancer</kitap_adi>
</kitap>

<kitap>
<kitap_adi>Mona Lisa Overdrive</kitap_adi>
</kitap>
 

Kafanızı fazla yormayın çünkü firstChild’i kullanarak buna yapamazsınız. firstChild aslında childNodes’ların ilkidir. Diğer bir değişle  firstChild, childNodes[0]’dır. Bu durumda ikinci kitaba şu şekilde ulaşırız: 

myXML.firstChild.childNodes[1].firstChild.firstChild 

veya 

myXML.childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].childNodes[0]

 

Yukarıdaki örneği bir fla dosyasında görmek istiyorsanız XML_102_2.zip dosyasına bakabilirsiniz. 

Biraz daha uzun bir XML listesinde tün kitapları bir array’in içine yüklemeye ne dersiniz? Aşağıda çalışacağımız XML verisi bulunmaktadır ve bizden istenen myFavBooks adlı bir array verisi içine sıra ile sadece kitap isimlerini girmek… 

<kitap>
  <kitap_adi>Neuromancer</kitap_adi>
</kitap>

<kitap>
  <kitap_adi>Mona Lisa Overdrive</kitap_adi>
</kitap>

<kitap>
  <kitap_adi>Idoru</kitap_adi>
</kitap>

<kitap>
  <kitap_adi>Pattern Recognition</kitap_adi>
</kitap>

<kitap>
   <kitap_adi>Count Zero</kitap_adi>
</kitap> 

İşin içinde XML verisi olduğu sürece for-next döngüleri sizin en büyük yardımcılarınız olacak. Kodlamaya başlıyorum.  

Toplam 5 kitabım ve benim döngü için gereken bu rakamı bir şekilde elimde saymadan kodlama ile Flash’a anlatabilmem gerekiyor. Tıpkı array verileri gibi XML nodelarınında sahip oldukları uzunluk değeri yani length property’si vardır ve bizim aradığımız 5 değerini bu length property’sinden bulacağız. myXML.childNodes.length kodu bize 5 rakamını verecektir.  

Burada dikkatinizi childNodes komutuna çekmek istiyorum. ChildNodes, bulunduğumuz referans node’nun bir alt-nodelarının tamamını kapsar. myXML.childNodes dersem; myXML objesi yüklü tüm verilerden oluştuğu için ilk gelen alt-node’lar olan <kitap> nodelarını belirtir. Eğer myXML.firstChild.childNodes demiş olsaydım firstChild ile anlatılan <kitap> node’undan sonra gelen <kitap_adi> node’unu kastetmiş olacaktım. 

Bize gerekli olan aşağıdaki gibidir. 

myFavBooks= []
For(i=0;i<myXML.childNodes.length;i++){
       myFavBooks[i]=myXML.childNodes[i].firstChild.firstChild;
         } 

Yukarıdaki örneği bir fla dosyasında görmek istiyorsanız XML_102_3.zip dosyasına bakabilirsiniz. 

Nasıl, iyi gidiyor muyuz? Umarım zip dosyalarım olaydan kopmamanızı sağlıyordur…Ha gayret, ister inanın ister inanmayın yolu baya bi yarıladık. Şimdi biraz dikkat daha diyorum ve bu tutorial’in son konusu olan attributes ile olayı bu seferlik noktalıyorum…lazoid ustamdan gelen bir soru sanırım bu konuyu anlatmak için çok güzel bir örnek olacak.. 

Soru aynen söyle idi..Bir mesajı istediğimiz font biçimlendirmesi ile XML ile nasıl yollarız..Yani lazoid sadece merhaba demek istemiyor XML ile, olayı aşıp “MERHABA demek istiyor..bunu hemen şu şekilde yapabilirdik değil mi?

<msg>
<font>courier</font>
<font_size>10</font_size>
<font_color>red</font_color>
<font_weight>bold</font_weight>
<content>merhaba</content>
</msg> 

Yukarıdaki kod ile bunu bir sefere mahsus olmak üzere yapabilirsiniz ancak ya mesajda farklı birkaç tane içerik olsaydı nolacaktı. Bu sefer <content> node’u altında birçok <font><font_size><font_color> gibi alt-node’lar açacaktınız ve iş uzadıkça uzayacaktı. İşte bu tip “veriyi tanımlayan veriler” için XML’e attributes kavramını getirmişler. Bakın yukarıdaki kod’u attributes’lar kullanarak nasıl kısalyor ve anlaşılması kolay hale getiriyorum. 

<msg>
<content font=”courier” font_size=”10” font_color=”red” font-weight=”bold”>merhaba</content>
</msg> 

Sanırım hepinizin aklına CSS (cascading style sheets)’deki stil tanımları geldi. Tıpkısının aynısı!!! Gelin şimdi yukarıdaki mesajı flash’a aktaralım. Bu tanımlayıcı verileri XML içindenı parse etmek yani parçalayabilmek için childNodes yerine attributes terimini kullanacağız. 

Font verisine ulaşmak için kullanacağımız kod myXML.firstChild.attributes.font’dur. işte arkadaşlar önünüzde dağ gibi duran XML’in gerçek yüzü. Bu kadar basit…aşağıda bir email mesajınınXML ile kodlanmış hali ve bunun parse etmek için kullanılan Flash kodlarını gösteriyorum. 

<email>
<from address=”lazoid@softhome.net”>lazoid </from>
<to address=”kann@ghostmail.net”>kann</to>
<subject>XML hakkında<subject>
<date>01-7-2003</date>
<content font=”courier” font_size=”10”>kann baba, sen bilirsin bu işleri..benim bir derdim var...</content>
</email> 

System.useCodePage = true;
//turkce karakterlerin flash tarafından okunmasını saglar!
myXML = new XML();
myXML.ignoreWhite = true;
myXML.onLoad = function(success) {
   if (success) {
   //trace("load successful!");
       from = myXML.firstChild.childNodes[0].firstChild;
            to = myXML.firstChild.childNodes[1].firstChild;
            subject = myXML.firstChild.childNodes[2].firstChild;
             content.text = myXML.firstChild.childNodes[4].firstChild;
           
  //attribute’lar geliyor…
            font = myXML.firstChild.childNodes[4].attributes.font;
           
 font_size = myXML.firstChild.childNodes[4].attributes.font_size;
              //

            myFormat = new TextFormat();
            myFormat.font = font;
            myFormat.size = Number(font_size);
            content.setTextFormat(myFormat);

      } else {
            trace("xml dosyası yüklenemedi!!");
      }
    
};
     myXML.load("xml_102_4.xml"); 

font ve font_size adlı değerler XML objesindeki <content> adlı alt-nodun, myXML.firstChild.childNodes[4], attribute’ları olan font ve font_size’ın değerleri almaktadır ve bu değerler text biçimlendirme için devam denen satırlarda kullanılmaktadır. 

Yukarıdaki örneği bir fla dosyasında görmek istiyorsanız XML_102_4.zip dosyasına bakabilirsiniz. 

İşte arkadaşlar XML budur! Tabi XML’i server’a kaydetmek ve geri veri almak, XML socket’lerine sahip sunucular ile çalışmak gibi ileri konular mevcut ancak her iki tutorial’da anlatılanlar ile artık XML konusuna hakim şekilde çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz.

<--- 1.Bölüm