Flash CS3 TileList Component


Bu bölümde TileList component kullanarak oluşturulan 3 sütuna 3 resim dosyasının yüklenmesi işlemini anlatacağız.

DOSYAYI İNDİR

Uygulama:

1- Flash programını açıp components panelinden (panel açık değilse Ctrl+F7 tuşuna basarak açabilirsiniz) bir TileList bileşenini sahneye sürükleyip bırakın.Dinamik çalışma düşündüğümüz için bu bileşeni sahneden silin .Sahnede şu anda hiçbir eleman bulunmamaktadır.Bileşeni kodlarla kütüphaneden çağıracağız. Yüklenecek 3 resmi resimler isimli klasör içine koyun ve swf dosyası ile aynı dizine yerleştirin.

2- Ana sahne 1.kareyi tek tıklama ile seçin ve actionscript panelini açın(açık değilse F9 tuşu ile açabilirsiniz) ve şu kodları ekleyip çalışmanızı test edin:

import fl.controls.TileList;

var link:String = "resimler/";

var _tileList:TileList = new TileList();
_tileList.addItem({label:"Resim 1", source:link + "resim1.jpg"});
_tileList.addItem({label:"Resim 2", source:link + "resim2.jpg"});
_tileList.addItem({label:"Resim 3", source:link + "resim3.jpg"});
_tileList.columnWidth = 135;
_tileList.rowHeight = 100;
_tileList.columnCount = 3;
_tileList.rowCount = 1;
_tileList.move(10, 10);
addChild(_tileList);

Açıklama:

import fl.controls.TileList; Dinamik çalışmalardan hatırlayacağınız gibi önce tüm TileList bileşen kodlarını import ediyoruz.

var link:String = "resimler/"; link isimli değişkene resim dosyalarının bulunduğu klasörün yolunu yazıyoruz.Bunu bizim yaptığımız gibi göreceli yol olarak verebileceğiniz gibi mutlak yol olan" http://www.adresiniz.com/resimler/" şeklinde de yazabilirsiniz.

var _tileList:TileList = new TileList(); Yine dinamik çalışmalarda bu dizin bir kural olarak yazılır. Yeni bir TileList değişkeni oluşturulur. Şayet sahneye yerleştirdiğiniz bileşeni silmeseydiniz bu dizini yazmanıza gerek olmayacaktı ve sahnedeki bileşenin adını burada belirtilen _tileList şeklinde yazmanız gerekecekti.

_tileList.addItem({label:"Resim 1", source:link + "resim1.jpg"}); Burada bileşene yüklenecek resim dosyaları için gereken kodlar yazılıyor.Labek kısmında yazacağınız isim o resmin üzerinde gözükecektir.source kısmı resmin yükleneceği klasörün yolunu gösterir.biz bu yolu link isimli değişkene atadığımız için bu alana değişkenin adını yazdık.Diğer resimler için de aynı işlemi yapıyoruz.

_tileList.columnWidth = 135; Bu oluşturduğumuz sütunun enini yani resimlerin yükleneceği her alanın enini ayarlar.

_tileList.rowHeight = 100; Bu dizin ilgili satırın yüksekliğini yani resimlerin yükleneceği her alanın yüksekliğini ayarlar.

_tileList.columnCount = 3; Bu oluşturulacak sütun sayısını hazırlar.Bu kodlarla yanyana 3 tane kutucuk ortaya çıkar.

_tileList.rowCount = 1; Bu satır sayısını oluşturur.Şayet bu değeri 2 yaparsanız 3 sütun ve 2 satır ortaya çıkar ve bu bize sahnede 3 üstte ve 3 altta 6 kutu oluşumunu sağlar.

_tileList.move(10, 10); Bileşenin sahnedeki x ve y koordinatlarını oluşturur.

addChild(_tileList); Bu dizini hatırlayacaksınız.Her dinamik çalışmada şart olan bir dizin olduğunu önceden de belirtmiştik.Şayet siz sahnedeki bileşeni silmeyip ona bir isim vererek kullanmak isterseniz bu dizini yazmanıza gerek kalmaz.