Flash CS3 ScrollPane Component


Bu bölümde harici bir jpg dosyasını scroopane bileşenine yükleme yöntemini göreceksiniz. Yüklenme sırasında preloading yapımı için bir label bir de progressBar bileşeninden yararlanılacaktır.

DOSYAYI İNDİR

 

Uygulama:

1- Flash programını açıp components panelinden (panel açık değilse Ctrl+F7 tuşuna basarak açabilirsiniz) bir scrollPane, bir label ve bir de progressbar bileşenini sahneye sürükleyip bırakın. Sahnedeki konumları önemli değildir. Karışık yerleştirilebilir, yerleşim kodlarla ayarlanacaktır. Properties panelinden ScrollPane bileşenine yukleme, label bileşenine metin ve progressBar bileşenine bar ismini atayın.

2- Birinci kareye şu kodları yazıp filmi test edin:

yukleme.move(10,10);
yukleme.source="resmimiz.jpg";
yukleme.scrollDrag=true;

bar.source = yukleme;
bar.move(83,100);
bar.addEventListener(ProgressEvent.PROGRESS, ilerleme);
bar.addEventListener(Event.COMPLETE, sonuc);

metin.text = "veriler yükleniyor";
metin.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;
metin.move(128, 120);

function ilerleme(event:ProgressEvent):void {
metin.text = "%"+Math.round((event.bytesLoaded/event.bytesTotal)*100 )+ " yüklendi ";
}

function sonuc(event:Event):void {
bar.removeEventListener(ProgressEvent.PROGRESS, ilerleme);
bar.removeEventListener(Event.COMPLETE, sonuc);
removeChild(bar);
removeChild(metin);
}

Açıklama:

yukleme.move(10,10); scrollPane x ve y yerleşim koordinatlarını ayarlar.

yukleme.source="resmimiz.jpg"; Yüklenecek kaynak dosyanın yolu yazılır

yukleme.scrollDrag=true; Opsiyoneldir.Şayet true değeri verirseniz panel içindeki resmi fare ile sürükleyebilirsiniz.

bar.source = yukleme; progressBar ile scrollPane arasında bağlantı kuruluyor. Diğer kodlar anlatılmayacaktır.Çünkü kullanılan kodların hepsi progressBar örneğindekinin aynıdır.Progressbar bileşenini inceleyerek detayları öğrenebilirsiniz.