Flash CS3 RadioButton Component


Bu bölümde sahnedeki 3 seçenekli radiobutton aracılığı ile film içindeki başka bir kareye geçiş yöntemi anlatılacaktır.

DOSYAYI İNDİR

 

Uygulama:

1- Flash programını açıp components panelinden (panel açık değilse Ctrl+F7 tuşuna basarak açabilirsiniz) bir radiobutton ve bir button bileşenini sahneye sürükleyip bırakın. Kütüphaneyi açın Buradaki radiobutton bileşeninden 2 kez sahneye sürükleme yolu ile yerleştirin. Üstteki çalışmada göreceğiniz gibi sahnede alt alta duran 3 radiobutton ve hemen altında bir button bileşeni olsun. Properties panelinden radiobuttonlara sırası ile radio1, radio2 ve radio3 isimlerini atayın. Button bileşenine de butonumuz ismini verirn.

2- Ana timeline da bulunan tek frame yanına 3 adet blankframe ekleyin ve buraya 3 ayrı resmi import edin. Şimdi 1.kareyi seçip şu kodları atayın ve filmi test edin.

radio1.label = "2.kareye geç";
radio1.move(10, 10);
radio1.value="2";
radio1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, secimSonucu);

radio2.label = "3.kareye geç";
radio2.move(10, 30);
radio2.value="3";
radio2.addEventListener(MouseEvent.CLICK, secimSonucu);

radio3.label = "4.kareye geç";
radio3.move(10, 50);
radio3.value="4";
radio3.addEventListener(MouseEvent.CLICK, secimSonucu);

butonumuz.move(10, 80);
butonumuz.label="Seçiniz"


function secimSonucu(event:MouseEvent):void {
var deger= event.currentTarget.value;
function git(event:MouseEvent):void {
gotoAndStop(deger)
}
butonumuz.addEventListener(MouseEvent.CLICK, git);
}
stop()

Açıklama:

radio1.label = "2.kareye geç"; radioButton bileşenin metnini atar.

radio1.move(10, 10); Bileşenin sahnede gözükeceği x ve y koordinatlarını oluşturur.

radio1.value="2"; Bileşene bir değer atanır.Burada radio1 bileşeni tıklandığında değer olarak 1 atanır.Bu değer daha sonra kodlarda kullanılarak değişik çalışmalar oluşturulur.

radio1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, secimSonucu); Artık bu addEventListener koduna alışmış olmalısınız.RadioButtona fare ile tıkladığınız an secimSonucu isimli bir fonksiyon çalıştırılır.

Aynı işlemler diğer 2 bileşen içinde aynı şekilde uygulanır.

butonumuz.move(10, 80);
butonumuz.label="Seçiniz"
Button bileşeni metni ve koordinatlarını oluşturur.

function secimSonucu(event:MouseEvent):void {
var deger= event.currentTarget.value;
function git(event:MouseEvent):void {
gotoAndStop(deger)
}
butonumuz.addEventListener(MouseEvent.CLICK, git);
}

Burada içiçe geçmiş 2 fonksiyon mevcut.var deger= event.currentTarget.value; Değer isimli bir değişkene radiobutton tıklandığında seçilen elemana ait değer atanır.Bu değer üstte açıklandığı gibi 2,3 veya 4 olabilir. function git(event:MouseEvent):void { Bu fonksiyon button bileşenine ait bir fonksiyondur ve button bileşeni tıklandığında çalışacak fonksiyon grubudur. gotoAndStop(deger)Button bileşeni tıklandığında deger bileşenine atanan frame numarasına ilerleme sağlanır. butonumuz.addEventListener(MouseEvent.CLICK, git); Bu kod butona basıldığında çalışacak fonksiyonu atar.

Basitçe özetlersek çalışma açıldığında 3 seçenekli bir radiobutton grubu var.örneğin siz 2.kareye gidin seçeneğini tıkladığınızda bir değişkene 2 değeri atanır.Sonra Seçiniz isimli butona bastığınızda film 2 numaralı kareye atlar.

Aynı çalışmayı bir kareye atlamak için değil de bir linki açmak için kullanmak isterseniz kodları şu şekilde değiştirebilirsiniz.

(Ana timeline içindeki 2,3 ve 4 kareleri silin sadece ilk kareyi kullanın.)

radio1.label = "Yahoo";
radio1.move(10, 10);
radio1.value="http://www.yahoo.com";
radio1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, secimSonucu);

radio2.label = "Google";
radio2.move(10, 30);
radio2.value="http://www.google.com";
radio2.addEventListener(MouseEvent.CLICK, secimSonucu);

radio3.label = "AltaVista";
radio3.move(10, 50);
radio3.value="http://www.altavista.com";
radio3.addEventListener(MouseEvent.CLICK, secimSonucu);

butonumuz.move(10, 80);
butonumuz.label="Seçiniz"
function secimSonucu(event:MouseEvent):void {
var deger= event.currentTarget.value;
function git(event:MouseEvent):void {
var link:URLRequest = new URLRequest(deger);
navigateToURL(link);

}
butonumuz.addEventListener(MouseEvent.CLICK, git);
}