Harici Yüklenen Resim(veya swf) Dosyasına Preloader Uygulama
DOSYAYI YÜKLE

 

Bu örnekte harici olarak yüklenen bir jpg dosyasına en basit şekli ile bir preloading işlemi uygulamayı göreceğiz.

Uygulama

1- Yüklemek istediğiniz swf veya jpg dosyanızın elinizde hazır olduğunu varsayıyoruz. Şimdi sahneye yeterli genişlikte border içermeyen bir dinamik metin kutusu çizin ve properties panelinden kutu adını verin. Bar klibini oluşturmak için arzu ettiğiniz yükseklikte ve uzunlukta bir dikdörtgen çizin. Çizdiğiniz bu dikdörtgenin iç kısmına tek tıklama yaparak seçin. Burada dikkat etmeniz gereken şey sadece iç kısmının seçilmesidir.Dış çizgileri seçmemiş olmaya dikkat ediniz.Dikdörtgenin iç kısmı seçili iken klavyeden F8 tuşuna basın ve:

Yukarıda gördüğünüz gibi movie clip seçeneğini işaretleyin. Sağdaki registration alanına baktığınızda varsayılan olarak klibin merkez noktası ortadaki karedir. Siz bunu resimde de gördüğünüz gibi sol tarafa alın. Bunun için bu kutucuğa tıklamanız yeterlidir. Sonra okeyleyin.Sol tarafın merkez nokta olarak seçilmesinde amaç barın yükleme sırasında soldan sağa doğru ilerlemesini sağlamaktır.Şayet merkez nokta ortada kalsaydı bar yükleme sırasında hem sola hem de sağa doğru genişleme gösterirdi.Bu oluşturduğunuz klibe properties panelinden bar adını verin. Sahnedeki bar klibini tek tıklama ile seçin ve properties panelinden width değerini 1 piksel olarak atayın. Height değerini değiştirmeyin. Şayet buradaki değeri değiştirdiğinizde diğer değer otomatik değişiyorsa hemen soldaki kilit şeklindeki oranlama butonu kapalı demektir.Bunun üzerine tek tıklama yaparsanız kilit açılır ve sembollerin en ve boyunu birbirinden bağımsız olarak değiştirebilirsiniz. Dikdörtgenin dış kenarlarını da film klibi yapmamız gerekiyor.Bunun için imleci yavaşça kenarlardan birinin üzerine getirin. İmlecin altına yapışık olan dikdörtgen görüntüsü bir yay şekline dönüür:

Üstte gördüğünüz gibi bu yay görüntüsü çizim kenarına geldiğinizi gösterir.Fare sol tuşuna çift tıkladığınızda tüm kenarlar seçili hale gelir.Klavyeden F8 tuşuna basın ve kenarları bir film klibi şekline çevirin.Properties panelinden adını cerceve olarak atayın.

2- Sahnede yapacağınız tüm çizimler bu kadar. Fla dosyanızı yüklenecek jpg dosyasının bulunduğu alana kaydedin. Şimdi kodlarımızı ekleyelim.1.kareyi seçerek şu kodları yazın:

// Dışarıdan yüklenecek herhangibir dosya için link verme kodu alttaki dizindeki gibidir
var link:URLRequest = new URLRequest("kaplan.jpg");

// Yeni bir yükleyici nesnesi oluşturup bunu yukleme isimli bir değişkene atıyoruz.
var yukleme:Loader = new Loader();

// Kodlarla yaratılan her nesneye işlerlik kazandırmak için addChild komutu ile ekleme yapmalısınız
addChild(yukleme);

/* addChild işlemini yapmadan alttaki kod grubu çalışmaz.Üstteki deklarasyondan sonra yukleme değişkenini taşıyıcı olarak kullanabilirsiniz. Alttaki dizin link değişkenine atanan yol aracılığı ile jpg dosyasını yüklemenin ilk adımını başlatır*/
yukleme.load(link);

/*İkinci basamak alttaki dizindedir. LoaderInfo nesnesi herhengi bir görüntü dosyasının yüklenmesindeki bilgileri sağlar.Bu bilgiler sayesinde yüklenen ve kalan bite miktarı ve dosyanın ebadları tesbit edilebilir.Alttaki dizin yüklemenin başlaması ile bitmesi arasındaki süre içinde basla isimli fonksiyonu devamlı çalıştırır*/
yukleme.contentLoaderInfo.addEventListener(ProgressEvent.PROGRESS, basla);

/* Basla fonksiyonun yükleme boyunca devamlı çalışması kodlarda da gördüğünüz gibi yüklenen verinin yüzde değerini bize güncel olarak verir. Alttaki dizine aşinasınız zaten. Burada bar klibinin scale x değerini niye 100 e böldüğümüz aklınızı karıştırabilir.Actionscript3 de ölçekleme flash8 deki gibi 100 değeri üzerinden olmamaktadır.Bu değer 0.0 ile 1.0 arasındadır.Yani 1 değeri %100 ölçekleme artışı sağlar.Bu nedenle yuzde değerini 100 rakamına bölerek uygun ölçekleme oranı sağlanır*/
function basla(event:ProgressEvent):void {
yuklenen=event.bytesLoaded;
toplam=event.bytesTotal;
var yuzde:int = yuklenen/toplam * 100;
kutu.text ="% "+ yuzde +" yuklendi";
bar.scaleX=yuzde/100;
}

/*Üstteki kodlarla preloading işlemi tamamlanır.Yükleme bittiğinde ise yapılacaklar alttaki kodlarla sağlanır.Yükleme tamamlandığında tamam isimli fonksiyon çalışır*/
yukleme.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, tamam);

// Fonksiyon çalıştığı an metin kutusu ve bar klibi kaybolur
function tamam(event:Event):void {
bar.visible = false;
kutu.visible=false;
cerceve.visible=false;
}

3-Şimdi filminizi test edin.CTRL + Enter tuşuna bastığınızda preloader görülmez. Bunu test modunda görmek için flash player ana menüsünden View > Simulate Download kısmını tıklayın. Bu komut yükleme işlemini aynı nette olduğu gibi size gösterecektir.