Flash CS3 NumericStepper Component


Bu bölümde sadece kodlarla ve hiç kod kullanmadan aynı çalışmanın yapılışını göreceksiniz. Component kullanımında parameters panelinden birçok ayarlamayı yapma şansınızın olduğunu göstermek için bu ikinci çalışma hazırlanmıştır.Diğer component örneklerinde de bu paneli kullanarak kod kullanma oranını azaltabilirsiniz.

DOSYAYI İNDİR


Uygulama:

1- Flash programını açıp components panelinden (panel açık değilse Ctrl+F7 tuşuna basarak açabilirsiniz) bir NumericStepper ve bir Label component sürükleyip bırakın. Sonra sahnedeki bu iki bileşeni seçip silin. Bileşenler silinmesine rağmen kütüphanede mevcudiyetini koruyacaktır.Bunları kodlarla çağırarak kullanacağız.

2- Ana sahne 1.kareyi tek tıklama ile seçin ve actionscript panelini açın(açık değilse F9 tuşu ile açabilirsiniz) ve şu kodları ekleyip çalışmanızı test edin:

import fl.controls.Label;
import fl.controls.NumericStepper;

var aciklama:Label = new Label();
var ayMetni:Label = new Label();
var gunMetni:Label = new Label();
var yilMetni:Label = new Label();

var ay:NumericStepper = new NumericStepper();
var gun:NumericStepper = new NumericStepper();
var yil:NumericStepper = new NumericStepper();

addChild(aciklama);
addChild(ayMetni);
addChild(gunMetni);
addChild(yilMetni);
addChild(ay);
addChild(gun);
addChild(yil);

aciklama.setSize(100, 22);
aciklama.text = "Doğum tarihiniz?:"
aciklama.move(210, 10);

ay.move(225, 40);
ay.setSize(40, 22);
ay.minimum = 1;
ay.maximum = 12;
ay.stepSize = 1;
ay.value = 1;

ayMetni.setSize(25, 22);
ayMetni.text = "Ay";
ayMetni.move(270, 40);

gun.move(150, 40);
gun.setSize(40, 22);
gun.minimum = 1;
gun.maximum = 31;
gun.stepSize = 1;
gun.value = 1;

gunMetni.setSize(25, 22);
gunMetni.text = "Gün";
gunMetni.move(195, 40);

yil.move(300, 40);
yil.setSize(55, 22);
yil.minimum = 1900;
yil.maximum = 2007;
yil.stepSize = 1;
yil.value = 1980;

yilMetni.setSize(30, 22);
yilMetni.text = "Yıl";
yilMetni.move(360, 40);

Açıklama:

import fl.controls.Label;
import fl.controls.NumericStepper; Diğer örneklerden de hatırlayacağınız gibi dinamik çalışmalarda bu komut ile her iki bileşene ait kodlar önce import edilir.

var aciklama:Label = new Label();
var ayMetni:Label = new Label();
var gunMetni:Label = new Label();
var yilMetni:Label = new Label();

var ay:NumericStepper = new NumericStepper();
var gun:NumericStepper = new NumericStepper();
var yil:NumericStepper = new NumericStepper(); Yine dinamik component çalışmasında kullanılan klasik kod grubu. Sahneye eklenen 4 label ve 3 numericStepper için isimlendirme yapılmıştır.

addChild(aciklama);
addChild(ayMetni);
addChild(gunMetni);
addChild(yilMetni);
addChild(ay);
addChild(gun);
addChild(yil);Dinamik tüm çalışmalarda uygulanacak olan kodların bileşenlere atanması için şart olan kod grubu.

aciklama.setSize(100, 22);
aciklama.text = "Doğum tarihiniz?:"
aciklama.move(210, 10); Acıklama isimli label bileşeninin boyutu, yazılacak metin ve metnin koordinatı atanmıştır.

ay.move(225, 40);
ay.setSize(40, 22);
ay.minimum = 1;
ay.maximum = 12;
ay.stepSize = 1;
ay.value = 1;

Ay isimli numericStepper`e ait elemanlar oluşturulur. Move: Koordinatları, setSize: Boyutu, minimum: Stepper`in inebileceği en alt değeri, maximum: Alınacak olan en üst değeri, stepSize:Her tıklamada sayıların kaçar kaçar artıp azalacağı, value: Dosya ilk açıldığında bileşen üzerinde görülmesini istediğiniz rakamsal değeri atamaktadır. Üstteki kodlarla ay isimli stepper ilk açıldığında 1 değerini gösterir,birer birer artar en alr rakamsal değer 1 en üst değer 12 dir.

Diğer tüm kodlar yukarıdaki sisteme göre hazırlanmıştır.

Üstteki çalışmayı hiç kod kullanmadan hazırlama yöntemi:

1- Önce sahneye 4 adet numericStepper bileşeni yerleştirelim. Her elemana ait metni üstüne veya yanına text aracı ile yazlım:

2- Properties panelinin hemen yanındaki parameters panelini açalım. Önce gün için ayarlanacak olan n.stepper bileşenini tek tıklama ile seçip parameters paneline bakalım:

Buradaki enabled true olmalıdır.False olursa çalıştırılması mümkün olmaz. Maximum görülmesini istediğiniz en üst değer,minimum en alt değer, stepSize tıklama ile atlanacak sayı değeri, value ise sahnede görmeyi istediğiniz rakamsal değeri gösterir.

Aynı işlemler ay bileşeni için yapılır.

Son olarak yıl bileşen elemanları düzenlenir.Şimdi filmi test edebilirsiniz.