Dinamik Metin Kutusuna Txt Dosyasından Veri Yükleme


Bir txt dosyasından metin kutusuna veri yükleme çalışması için 2 örnek kullanılmıştır. İlkinde scroll için bir çift buton diğerinde ise scrollBar component kullanılmıştır.

                        

DOSYALARI İNDİR

            

1. Çalışma:

1- Önce metin.txt isimli bir dosya oluşturun ve içine deger=yazılacak metin kısmı şeklinde metninizi ekleyin.Burada flash8 de değişkene ait değer bittiğinde eklediğimiz & işaretini cümle sonuna yerleştirmeyin. Bu Cs3 versiyonunda yeni bir değişkenin ekleneceği ön bilgisini verdiğinden çalışmanız test modunda hata verir. metin.txt dosyanız Türkçe karakter içeriyorsa mutlaka UTF8 formatında kaydedin.Bunun için txt dosyanızı açıp Dosya > Farklı Kaydet seçeneğinden altta Kodlama alanındaki açılır menüden UTF 8 formatını seçip Kaydet butonuna basınız.

2- Flash programınızı açın. Sahneye yeterli genişlik ve yükseklikte border içeren bir dinamik metin kutusu çizin. Properties panelinden buna kutu ismini atayın. Metin kutusunun hemen yanına 2 adet buton ekleyin. Üsttekine ust alttakine alt ismini atayın. Flash dosyanızı metin.txt dosyanızın yanına kaydedin.

3- Şimdi anasahne 1.kareye şu kodları yazıp filmi test edin:

//Yeni bir yükleme nesnesi oluşturuluyor.
var yukleme:URLLoader = new URLLoader();

/*Alttaki dizin yüklenecek verinin formatını belirliyor.Biz txt dosyasındaki deger isimli bir değişkene ait değeri yüklediğimiz için altta gördüğünüz gibi data formatı Variables olarak ayarlandı.Bunun dışında TEXT (salt metin yüklemek için) ve BINARY (download edilecek veri için) olmak üzere 3 tip veri yüklenebilir.özellikle TEXT sık kullanılabileceğinden dersin sonunda bu konudan bahsedilecektir */
yukleme.dataFormat = URLLoaderDataFormat.VARIABLES;

//Yükleme tamamlandığında veri_yukle isimli fonksiyon çalışır
yukleme.addEventListener(Event.COMPLETE, veri_yukle);

//Yüklenecek verinin yolu yazılır
yukleme.load(new URLRequest("metin.txt"));

/* Bu fonksiyon çalıştığında yuklenen txt dosyasında deger isimli değişkene atanan metin değeri, kutu isimli dinamik metin kutusuna yazdırılır.Artık görüntüleme işlemi tamamlanmıştır*/
function veri_yukle (event:Event):void {
kutu.text=yukleme.data.deger;
}

//Ust isimli butona basıldığında yukarı isimli fonksiyon çalışır
ust.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, yukari);

/*Flash 8 ve öncesinde bu işlem kutu.scroll-- şeklinde yazılıyordu.Burada V eklentisi vertikal scroll için yazpıldığını gösteriyor.Şayet scrollH yazarsanız horizontal scroll sağlanır*/
function yukari(event:MouseEvent):void {
kutu.scrollV--;
}

//Aynı işlemin tersi alttaki kodlarla oluşturulur
alt.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, asagi);
function asagi(event:MouseEvent):void {
kutu.scrollV++;
}

2. Çalışma:

1- Yine üstte anlatıldığı gibi metin dosyanızı oluşturun.

2- Sahneye bir dinamik metin kutusu çizin ve adını kutu olarak atayın. Component panelini açın (CTRL+F7). Bir scrollBar bileşenini dinamik metin kutusu içine sürükleyip bırakın.Bileşen hemen metin kutusunun sağ tarafına yapışacaktır.Bileşene properties panelinden bar ismini verin.Burada dikkat edeceğiniz konu metin kutusuna properties panelinden isim atadıktan sonra bu işlemi yapmaktır.Çünkü flash bu sürükleme sonunda otomatik olarak metin kutusu ile bağlantı kurar. Bunun anlamak için scrollbar bileşenin tek tıklama ile seçin,alttaki properties panelinin hemen yanındaki parameters sekmesini tıklayın.Burada scrollTargetName kısmının karşısında kutu isminin otomatik atandığını görürsünüz.İsimlendirmeyi daha sonra yaparsanız flash metin kutusuna isim verilmediğinden varsayılan ismi atayacak bu nedenle de dosyanız çalışmayacaktır.Flash dosyanızı txt dosyanızın yanına kaydedin

3- İlk kareye şu kodları yazıp filmi test edin:

var yukleme:URLLoader = new URLLoader();

yukleme.dataFormat = URLLoaderDataFormat.VARIABLES;

yukleme.addEventListener(Event.COMPLETE, veri_yukle);
yukleme.load(new URLRequest("metin.txt"));

function veri_yukle (event:Event):void {
kutu.text=yukleme.data.deger;
/*update() komutu yüklenen verilerin güncellenmesini ve
metin kutusunun yeniden boyutlanmasını sağar. Güncelleme
olmazsa bara ait butonlar çalışmayabilir */

bar.update();
}

Üstteki kodlar 1.çalışmadaki gibi olduğundan bir açıklama eklenmedi.

Yükleyeceğiniz veri bir değişkene ait değer değilse salt metin ise data tipi olarak TEXT seçilir.Şimdi yüklenecek txt dosyanızda bu yöntemle flash8 deki gibi bir değişken adı yazıp bunu kodlarda kullanmak durumunda değilsiniz. Örneğin metin.txt dosyanızın içeriği sadece bir cümle olabilir.(ali okula koş gibi) "Ali okula koş" cümlesini metin kutusuna yüklemek için üstteki kodları şu şeklide yazmalısınız (değişiklikler kırmızı ile belirlenmiştir):

var yukleme:URLLoader = new URLLoader();

yukleme.dataFormat = URLLoaderDataFormat.TEXT;

yukleme.addEventListener(Event.COMPLETE, veri_yukle);
yukleme.load(new URLRequest("metin.txt"));

function veri_yukle (event:Event):void {
kutu.text=yukleme.data;
}

XML dosya yüklemelerinde de bu yöntemi kullanmalısınız.