Flash CS3 Dersler
i | Maskeleme yöntemleri


    Maskeleme Yöntemleri


Bir katmandaki görüntünün belli bölümlerini gösterme yöntemidir. En az iki katmana ihtiyaç vardır. Üstteki maske , alttaki ise maskelenmiş katmandır.

Çizgiler maske olarak kullanılamaz. Sadece dolguları (fırça, oval, dikdörtgen aracı ) ve yazı karakterlerini kullanabi lirsiniz.

Flash-MX versiyonundan itibaren artık film kliplerini de maske olarak kullanabiliriz.

Durağan maskeleri yaratmak kolaydır. Önce flash içine bir resim import edin. Bunun hemen üstüne bir katman ekleyin. Oval aracı ile 2.katmana bir daire çizin. Hepsi bu. Son olarak katmanlara özellik atayacağız. En üstteki daire şekli çizdiğiniz katmanı seçin. Modify > Layer komutunu verin. Daha pratik yöntem katmanın en solundaki ucu kıvrık kağıt sembolünü çift tıklayın.


Açılan menüden "Mask" ı işaretleyin. Resmin bulunduğu katmana aynı işlemi yapın, fakat "Masked" işaretleyin. Daima iki katmanı kilitlemelisiniz.

Flash-mx versiyonundan sonra bu işlemleri yapmanıza gerek kalmamıştır.Actionscript 2 de setMask() komutu ile maskeleme işlemi actionscript ile de yapılabilir. Flash CS3 versiyonunu actionscript 3 dili ile kullanıyorsanız setmask yerine mask komutunu kullanmalısınız. Biz bu bölümde canlandırılmış maskeleri göreceğiz. Bu örnekler:

1- Maske katmanına tween uygulamak.

2- Maskelenmiş katmana tween uygulamak.

3- Yumuşak kenarlı maske hazırlamak.

4- Birden fazla maske kullanmak

5- Maskelenmiş bir animasyona tekrar maske uygulamayı içerecektir.

6- mask komutu ile maskeleme( Actionscript 3 dili ile)

Uygulamalar:

   Örnek 1
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Bu örnekte maske katmanına birden fazla tween uygulanmıştır. Klasik maskede 2 katman olduğunu biliyorsunuz. Burada 3. bir katman da kullanılmıştır. Bu niçin yapılmıştır? 2 katmanlı maskelerde sadece maske bölümünün bulunduğu yerler gözlenir. Resmin diğer kısımlarını göremezsiniz. En alta yerleştirdiğiniz resmin koyulaştırılmış bir kopyası bu dezavantajı ortadan kaldırarak hoş bir efekt sağlayacaktır.
* Flash 8 Derslerinin aynısıdır.

   Örnek 2
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Maskeleme tekniği ile hareketsiz bir resimde dalgalanma hareketini gösteren bir örnek.Uygun resimlerde kullanıldığında çarpıcı sonuçlar elde edilebilir.
* Flash 8 Derslerinin aynısıdır
.

   Örnek 3
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Maskelenmiş katmana uygulanan tween işlemi ile yapılan bir animasyon. Dosya boyutunun fazla olması nedeniyle fla. dosyası eklenmemiştir.
* Flash 8 Derslerinin aynısıdır
.

   Örnek 4
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Maskeleme yapıldığında son derece keskin bir kenarla aydınlatma sağlanır. Bu herzaman iyi sonuç vermez. Bu örnekte maske kenarlarının yumuşatılmasını ve daha etkili bir görüntünün nasıl oluşturulacağını göreceksiniz.
* Flash 8 Derslerinin aynısıdır
.

   Örnek 5
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

İki ayrı maske katmanının kullanıldığı bir örnek. Maske katman sayısını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz.
* Flash 8 Derslerinin aynısıdır
.

   Örnek 6
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Burada maskeleme işlemi yapılmış bir animasyonu yeniden maskelemeyi göreceksiniz. Açıklamalar yazılmamıştır. Üstteki örneklere bakarak çözümünü kendiniz bulmaya çalışın.
* Flash 8 Derslerinin aynısıdır
.

   Örnek 7
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Sadece actionscript 3 ile kullanılabilen mask komutu ile maskeleme tekniklerini göreceksiniz.