Flash CS3 List Component


Flash 8 de olduğu gibi CS3 versiyonunda da combobox ve list component kodları hemen hemen aynıdır. Bu nedenle kodlara ait açıklama yapılmayacaktır.Aynı kodlar combobox örneğinde anlatılmıştır. Örneğimizde dinamik yöntemle hazırlanmış olan bir list component`ten link verme yöntemi gösterilecektir.

DOSYAYI İNDİR

 

Uygulama:

1- Flash programını açıp components panelinden (panel açık değilse Ctrl+F7 tuşuna basarak açabilirsiniz) bir list bileşenini sahneye sürükleyip bırakın.

2- Sahnedeki bu componenti seçip delete tuşuna basarak silin.Şu an sahnede hiçbir eleman yoktur.Ama kütüphaneyi açıp bakarsanız componentin burada durduğunu görürsünüz. İşte biz bu componenti dinamik yöntemle kodlarla çağırıp kullanacağız.Timeline üzerindeki mevcut tek kareyi tıklayarak seçip actionscript panelini açın ve şu kodları ekleyip filmi test edin:

import fl.controls.List;
import fl.data.DataProvider;
import flash.net.navigateToURL;

var aramamotorlari:Array = new Array(
{label:"Google",data:"http://www.google.com.tr/"},

{label:"Yahoo",data:"http://www.yahoo.com/"},

{label:"Netbul",data:"http://www.netbul.com/"},

{label:"Arabul",data:"http://www.arabul.com/"},

{label:"Altavista", data:"http://www.altavista.com/"},

{label:"Hemenbul", data:"http://www.hemenbul.com/"}
);

var _list:List = new List();
_list.width = 150;
_list.move(10,10);
_list.dataProvider = new DataProvider(aramamotorlari);
_list.addEventListener(Event.CHANGE, linkeGit);

addChild(_list);

function linkeGit(olay:Event):void {
var link:URLRequest = new URLRequest();
link.url = List(olay.target).selectedItem.data;
navigateToURL(link);
}

Filmi test ettiğinizde bileşene ait bir elemanı tıkladığınızda ilgili web sayfasını açabilirsiniz.