Flash CS3 Dersler
i | Film Kliplerinin Kontrolü(2)


    Film Kliplerinin Kontrolü (2)


Bu bölümde film kliplerinin kontrolüne devam ediyoruz. Konu başlıklarını şöyle özetleyebiliriz:

1- Film kliplerini çoğaltmak ve kaldırmak (addChild , addChildAt , removeChildAt)

2- Film kliplerini tutturmak (Linkage+addChild)

3-İmlecin görüntüsünü isteğe göre düzenlemek

Uygulamalar:

   Örnek 1
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Film kliplerinin kopyalarını yapmak ve istendiğinde kaldırılmasını sağlamak için yapılan bir örneği göreceksiniz. Flash8 de kullanılan duplicateMovieClip ve removeMovieClip komutları Actionscript3 de kaldırılmıştır. Bunun yerine addChild , addChildAt , removeChildAt komutları kullanılmaktadır.

   Örnek 2
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Flash 8 de kullanılan attachMovie komutu actionscript3 de kaldırılmıştır.Bunun yerine yine linkage alınından bir class ismi verilen film klibi addChild komutu ile sahneye eklenmektedir.Eklenen her klibin merkez noktası daima ana klibin merkez noktası ile çakışır. Animasyonu düzenlerken bu noktayı göz önüne almalısınız.

   Örnek 3
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

İmlecin şeklini değiştirmek için kullanılan en kolay yöntem burada kullanılan Mouse hide ve startDrag yöntemleridir.Flash8 deki bu omut isimleri actionscript3 de aynı kalmakla beraber kullanım şekli tamamen değiştirilmiştir.

   Örnek 4
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Üstteki çalışmanın farklı kodlarla oluşturulmuş bir örneği hazırlanmıştır.

   Örnek 5
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Bu örnekte daha önce öğrendiklerimizi anımsayarak çok farklı efektler oluşturacağız. Animasyon ilk bakışta karışık görülmekle beraber dikkatle incelendiğinde kolaylıkla uygulayabileceğinizi göreceksiniz.

   Örnek 6
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Bu çalışmada değiştirilmiş imleç şeklinin sahnedeki her klip veya butonla çakıştığında şeklinin tekrar değişmesini gösteren bir çalışma oluşturulmuştur.