Flash CS3 DataGrid Component


Bu bölümde 2 sütunlu verilere sahip dataGrid component hazırlama yöntemini göreceğiz.

DOSYAYI İNDİR


Uygulama:

1- Flash programını açıp sahnenin sağ yanına components panelinden (panel açık değilse Ctrl+F7 tuşuna basarak açabilirsiniz) bir dataGrid çekip bırakın. Properties panelinden ismini dataKutu olarak atayın

2- Ana sahne 1.kareyi tek tıklama ile seçin ve actionscript panelini açın (açık değilse F9 tuşu ile açabilirsiniz) ve şu kodları ekleyip çalışmanızı test edin:

import fl.controls.dataGridClasses.DataGridColumn;
import fl.data.DataProvider;

var birinci:DataGridColumn = new DataGridColumn("Kitap");
var ikinci:DataGridColumn = new DataGridColumn("Fiyat");

dataKutu.addColumn(birinci);
dataKutu.addColumn(ikinci);

var veriler_dizi:Array = new Array({Kitap:"Hastane", Fiyat:"35 YTL" }, {Kitap:"Acı Reçete", Fiyat:"55 YTL" }, {Kitap:"Mor Salkım", Fiyat:"80 YTL"})

dataKutu.dataProvider = new DataProvider(veriler_dizi);

dataKutu.rowCount = dataKutu.length;

dataKutu.width = 180;

Kodların açıklaması:

İlk kod grubu bir direktif kabul edilen import komutudur.Bir önceki versiyonda opsiyonel bir seçim iken CS3 versiyonunda kullanılması zorunlu bir komuttur.

import fl.controls.dataGridClasses.DataGridColumn;
import fl.data.DataProvider;


Bu iki kod grubu ile DataGridColumn ve DataProvider sınfı import edilmektedir.Sınıfın çalışmaya import edilmesi demek o sınıfa ait tüm kodları kullanabileceğimiz anlamına gelmektedir. Yani çalışmaya ait heriki sutunu ve bu sutun ve satırlara girecek verileri gösterebilmek için önce bu sınıfa ait kodları sahneye import etmek zorundayız.

var birinci:DataGridColumn = new DataGridColumn("Kitap");
var ikinci:DataGridColumn = new DataGridColumn("Fiyat");

Üstteki kod grubu ile birinci ve ikinci değişken isimleri atanan 2 adet sütun oluşturuyoruz. Bunların içinde Kitap ve Fiyat etiket isimleri yazacaktır. Fakat henüz bu kodlarla alışmaya eklenmiş değildir.

dataKutu.addColumn(birinci);
dataKutu.addColumn(ikinci);

Üstteki kodlar bir evvel bahsettiğimiz sütun isimlerini dataKutu adını verdiğimiz bileşene ekler.Artık çalışmamızda bu sütun ve isimlerini görebiliriz.

var veriler_dizi:Array = new Array({Kitap:"Hastane", Fiyat:"35 YTL" }, {Kitap:"Acı Reçete", Fiyat:"55 YTL" }, {Kitap:"Mor Salkım", Fiyat:"80 YTL"})

Sütunları hazırladığımıza göre bunlara ekliyeceğimiz verilere sıra geliyor. Bir dizi oluşturulur ve bu dizi heriki sutun için oluşturulacak satırlara ait verileri içermektedir.Yani 1.satır ilk sütunda Hastane ikinci sütunda 35 YTL,2.satırda bir sonraki, üçüncü satırda diğer veriler eklenecektir. Diziyi ouşturmak verileri yerleştirdik anlamına gelmez. Şu an sadece tüm verileri içeren dizi elimizde bulunmakta. Bunları çalışmaya aktarmak için ek kodlar gereklidir.

dataKutu.dataProvider = new DataProvider(veriler_dizi);

Dizideki veriler dataprovider sınıfı ile dataKutu isimli bileşene aktarılır.dataprovider`in kabaca kelime anlamı yaptığı işi vurgulayan veri sağlayıcı `dır. Bu yöntem dışında başka yöntemle de verileri ekleyebilirsiniz. Bunu başka örneklerde ileride anlatma imkanım olacaktır.

dataKutu.rowCount = dataKutu.length;

Üstteki komut bileşenimize eklenecek bir scroll içermeden görülecek satır sayısını sağlar. dataKutu.length bize 3 değerini verir. Çünkü bizim dizimizde 3 eleman mevcuttur.Bu dizini silip yerine :

dataKutu.rowCount =2;

yazarsanız dataGrid sağ tarafına bir scroll yerleşir ve sahnede sadece 2 satır ve ona ait elemanlar görülür. Bunu deneyerek görebilirsiniz.

dataKutu.width = 180;

Son kod olan üstteki kod ile tahmin edebileceğiniz gibi bileşenin eni 180 piksel olarak ayarlanır.