Flash CS3 Button Component


Bu bölümde bir button component`e tıklayarak yeni bir web sayfası açma yönteminden bahsedilecektir.

DOSYAYI İNDİR

Actionscript3 versiyonunda hemen tüm kodlar diğer versiyona göre tamamen değişmiştir. Yeni bileşen kodları anlatılırken klasik flash kodlarındaki değişimleri de görme şansınız olacaktır.

Uygulama:

1- Flash programını açıp components panelinden (panel açık değilse Ctrl+F7 tuşuna basarak açabilirsiniz) bir button bileşenini sahneye sürükleyip bırakın. Properties panelinden butonumuz ismini atayın.

2- Ana sahne 1.kareyi tek tıklama ile seçin ve actionscript panelini açın(açık değilse F9 tuşu ile açabilirsiniz) ve şu kodları ekleyip çalışmanızı test edin:

function url_ac(event:MouseEvent):void {
var link:URLRequest = new URLRequest("http://www.flashokulu.com/");
navigateToURL(link);

}

butonumuz.addEventListener(MouseEvent.CLICK, url_ac);

Önce butona tıkladığınızda çalışmasını istediğiniz kod grubunu yazmalısınız.Bizim istediğimiz tıklama sonrası bir web sayfasının açılmasıdır.Fonksiyon yapısı aslında cs3 versiyonunda aynıdır.Parantez içine fonksiyonun çağrılma yöntemi yazılmaktadır.Biz bir mouse olayı yapacağımızdan bunu belirtmek için event:MouseEvent yazıyoruz.Buradaki void fonksiyon çağrıldığında bir değer dönmeyecekse eklenir. Fonksiyon içindeki:

var link:URLRequest = new URLRequest("http://www.flashokulu.com/");
navigateToURL(link);

kod dizisi actionscript 2 `ki getURL("http://www.flashokulu.com/"); kodunun tam karşılığıdır. Yani artık bir yeni sayfa açmak isterseniz bu yeni kod grubunu kullanmalısınız.

butonumuz.addEventListener(MouseEvent.CLICK, url_ac); bu dizin ile foksiyonumuzu butonumuza atıyoruz. Burada değişiklik parantez içindeki dizilimdir.Mouse olaylarından hangisini kullanmak istiyorsak onu yazıyoruz.Burada istediğimiz butona tıklama olayını yaratmaktır ve bunu MouseEvent.CLICK kodu ile tanımlamaktayız. Diğer mouse olayları yeri geldiğinde örneklerle anlatılacaktır. Daha sonra bir virgül karakteri ekleyip çalışmasını istediğiniz fonksiyonun adını yazıyoruz.

NOT= Küçük bir uyarı yapmak istiyorum.Flash CS3 de Artık semboller üzerine kod yazma şansımız kaldırılmıştır. Tüm kodlar sembole instance name atadıktan sonra timeline üzerine yazılacaktır.