Flash CS3 Dersleri
| Buton, Menü, Klavye girdileri


    Buton-Menü-Klavye Girdileri


Uyarı: Tüm sayfadaki örnekler flash8 derslerindekinin aynısıdır. Çalışmalarda cs3 versiyonunun getirdiği farklılıklar derslere eklenmiş ve böylece heriki sayfayı açarak nelerin farklı olduğunu görme şansı verilmiştir. Flash temel çizimleri flash4 versiyonundan beri hep aynıdır. Bu nedenle örneklerde farklılık yoksa linklere tıkladığınızda eski bilgi ve çalışmalar gözlenecektir. Değişiklik olmayan örnek dosyaların başına uyarı metni yazılıdır.

Bu bölümde bahsedilecek konuları şu ana başlıklar altında toplayabiliriz:

1- Basit butonlar

2- Komplike ve animasyonlu butonlar

3- Butonlara tween uygulaması

4- Pop-up menü ( Çekme menüsü ) oluşturma

5- Buton izleme seçenekleri

6- Klavye girdi olayları

7- Buton over alanına film klibi ekleyerek animasyonlu buton oluşturma

Butonlar sadece başka bir sayfaya yönlendirme amacıyla kullanılmazlar. Film klip leri içinde actionscriptlerle beraber kullanıldığında çok çarpıcı sonuçlar elde edilir. Bu amaçla gizli butonlar sıklıkla tercih edilir.

Gizli butonlarda up, over, down alanları boş bırakılıp sadece hit bölgesine dolgu içeren bir alan eklenir. Flash`ta bu buton sahneye sürüklendiğinde açık mavi renkte gözlenir.Filmi browser`da açıldığında ise hiçbir imaj görülmez, fakat mouse ile üzerine gelindiğinde el imajı ortaya çıkar.Bu butona eklenen tüm komutlar kusursuz olarak çalışır.

Uygulamalar:

   Örnek 1
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Basit bir buton örneği. Butonu oluşturmak için 3 katman kullanılmıştır. Alttaki katman gölge efekti , sonraki butonun genel görüntüsü, en üst katman ise yazı için hazırlanmıştır.

Amaç, imleçle tıklandığında butonun bir basılma efektini vermesidir

   Örnek 2              Görünüm ve Açıklamalar            Download

Animasyonlu buton örneği. Animasyonlu butonu, hazırladığınız veya elinizde mevcut bir animasyonu buton düzenleme modunda up, over, down alanlarına ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Bu örnekte ise tamamen tersi bir yöntem kullanılmıştır.Önce sahnede butonun görmek istediğiniz grafik şeklini çizip sonra bu grafiği parçalayarak buton ve animasyonlar oluşturacaksınız.
* Flash8 derslerindeki örneğin aynısıdır.

   Örnek 3              Görünüm ve Açıklamalar            Download

Butona tween uygulanmasına ait bir örnek. Buton da bir sembol olduğundan motion tween uygulamak mümkündür. Uygun animasyonlar seçilirse güzel efektler yaratabilirsiniz..

   Örnek 4              Görünüm ve Açıklamalar            Download

Flash`ın temel özelliklerini kullanarak hazırlanan bir menü örneği

   Örnek 5              Görünüm ve Açıklamalar            Download

Bir buton seçilip properties paneline bakıldığında 2 tür buton izleme seçeneğinin olduğu görülecektir.İlki ve varsayılan olan "Track as Button" en sık kullanılanıdır ve klasik buton hareketleri için tek seçenektir. "Track as Menu Item" ise yeni kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen bir seçenektir. Karmaşık çekme menülerinin hazırlanmasında sık kullanılırlar.Cs3 versiyonunda track as menu özelliğini çalıştırmak mümkün olmamıştır. Bu muhtemel bir bug olarak yorumlanmıştır.

   Örnek 6              Görünüm ve Açıklamalar            Download

Hazırlanan basit bir keypress filmi. Amaç fare kullanmadan bir sonraki frame`e klavye yoluyla atlamak. Swf dosyasını açtıktan sonra klavyedeki "d" tuşuna bastığınızda bir sonraki frame`deki görüntü ortaya çıkacaktır. Swf dosyasında bu mümkündür ama bir html sayfası açmışsanız bu fonksiyonun çalışması için bir kez sahneye tıklamalı sonra "d" harfine basılmalıdır.

   Örnek 7              Görünüm ve Açıklamalar            Download

Animasyonlu buton hazırlamanın en basit yöntemi buton over alanına istediğiniz bir film klibini yerleştirmektir. Animasyon sadece over alanında etkili olduğundan ancak fare ile buton üzerine geldiğinizde çalışır. basit çalışmalarda oldukça etkili bir yöntemdir.
* Flash8 derslerindeki örneğin aynısıdır.