Ses Örnekleri-3


1- Hazırladığımız butonu sahnede 5 ayrı yere yerleştirelim. Bu butonlardan başlat butonu sesin tutturularak çalmasını, ses butonu ses şiddetinin %60 oranında azalmasını, sağ butonu sesin sağ hoparlörden, sol butonu ise sesin sol hopar
lörden çalmasını sağlar. Durdur butonu ile sesin durmasını sağlar. Butonlara properties panelinden sırası ile baslat, ses , sag , sol , durdur instance namelerini atayalım.

2- Kütüphanedeki ses dosyasını açıp ilk örnekte olduğu gibi üzerine sağ klik yapıp linkage seçeneğinden frank class adını atayalım.

3- 1.kareye şu komutları yazarak filmi test edlim:

/* İlk örnekte olduğu gibi kütüphanedeki ses dosyamızı ses isimli değişkene atayarak
ilk saniyesinden itibaren 50 kez çalmaya ayarlanmıştır. Bu arada kedi klibi 2.kareden
itibaren oynamaya başlar */

function yukle(event:MouseEvent):void {
kedi.gotoAndPlay(2)
var ses:frank = new frank();
sesimiz=ses.play(0,50);
}
baslat.addEventListener(MouseEvent.CLICK, yukle);

/* Durdur butonuna basıldığında ses dosyası durdurulur ve kedi klibi
1.karede stoplanır*/

function kaldir(event:MouseEvent):void {
kedi.gotoAndStop(1);
sesimiz.stop();
}
durdur.addEventListener(MouseEvent.CLICK, kaldir);

/* Volum ayarı 0-1 arasında değişmektedir.0.4 değeri ses dosyasının
volümünü %60 azaltacaktır */

function azalt(event:MouseEvent):void {
var transform:SoundTransform = sesimiz.soundTransform;
transform.volume = 0.4;
sesimiz.soundTransform = transform;
}
ses.addEventListener(MouseEvent.CLICK, azalt);

/* sağ ve sol hoparlör ayarları -1 ile 1 arasında değişmektedir.pan değerini
1 olarak atarsanız ses tamamen sağ hopalörden gelir */

function saga_al(event:MouseEvent):void {
var transform:SoundTransform = sesimiz.soundTransform;
transform.pan = 1;
sesimiz.soundTransform = transform;
}
sag.addEventListener(MouseEvent.CLICK, saga_al);

/* pan değeri -1 olarak atandığından ses tamamen sol hoparlörden çıkacaktır. */
function sola_al(event:MouseEvent):void {
var transform:SoundTransform = sesimiz.soundTransform;
transform.pan = -1;
sesimiz.soundTransform = transform;
}
sol.addEventListener(MouseEvent.CLICK, sola_al);