Film Klibi Örnekleri-2


Uygulama:

1- Flash`ta yeni bir movie clip açalım. Diğer filmleri tutturacağımız ana film klibini hazırlayalım. Biz bir dünya grafiğini kullandık. Klibi sahneye yerleştirip adlandıralım. (dunya)

2- Tutturulacak 3 film klibimizi oluşturalım. Bu örnekte dünyanın çevresine dönecek bir uydu hazırlamayı planladık. Bunun için oval aracı ile oluşturduğumuz daire şeklindeki bir grafiğe klavuz çizgi boyunca motion tween uygulandı.3- Dönme yarıçapını genişleterek 2 tane daha uydu filmi oluşturalım. Kütüphaneden bir, iki, üç adını verdiğimiz film kliplerine sıra ile sağ klik yapıp linkage seçeneğini işaretleyelim.

4- Açılan menüde Export for Actionscritp seçeneğini işaretleyelim ve Class alanına klip için bir isim girelim.Diğer klipler içinde örnekleme işlemini tekrarlayalım. (bir, iki, uc)

5- Şimdi bir buton oluşturup sahnede üç ayrı yere yerleştirelim. Sırası ile isimlerini birbt , ikibt , ucbt koyalım.

6- Anasahne 1.kareye alttaki kodları yazıp filmi test edin:

var xpoz=dunya.x;
var ypoz=dunya.y;

function ekle1(event:MouseEvent):void {
var klip1:bir = new bir();
addChild(klip1)
klip1.x=xpoz;
klip1.y=ypoz;
}

birbt.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ekle1);

function ekle2(event:MouseEvent):void {
var klip2:iki = new iki();
addChild(klip2)
klip2.x=xpoz;
klip2.y=ypoz;
}

ikibt.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ekle2);

function ekle3(event:MouseEvent):void {
var klip3:uc = new uc();
addChild(klip3)
klip3.x=xpoz;
klip3.y=ypoz;
}

ucbt.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ekle3);