Flash CS3 TextArea Component


Bu bölümde bir TextArea component`e html tagları ile font özelliği ayarlanabilen harici bir text dosyasından veri yüklemeyi göreceksiniz.

DOSYAYI İNDİR

Uygulama:

1- Flash programını açıp components panelinden (panel açık değilse Ctrl+F7 tuşuna basarak açabilirsiniz) bir TextArea bileşenini sahneye sürükleyip bırakın. Properties panelinden metinKutusu ismini atayın.

2- Ana sahne 1.kareyi tek tıklama ile seçin ve actionscript panelini açın(açık değilse F9 tuşu ile açabilirsiniz) ve şu kodları ekleyin:

metinKutusu.setSize(320, 240);
metinKutusu.move(10, 10);
var link:URLRequest=new URLRequest("veriler.txt")
var adres:URLLoader = new URLLoader();
adres.addEventListener(Event.COMPLETE, sonuc);
adres.load(link);

function sonuc(event:Event):void {
var txt:String = event.target.data;
metinKutusu.htmlText = txt;
}

3- Yüklenecek olan txt dosyamızın ismini veriler.txt olarak değiştirin. Html özelliği de kullanılacağı için text dosyasının içeriği:

<b>........................Birinci paragraf ....................................</b>
<font color='#ff0000'> ..........................İkinci paragraf...................................... </font>

şeklinde olacaktır.Bu metin dosyasını flash çalışmanızın bulunduğu dizine kaydedin.Filmi test ettiğinizde gereken html özelliğini içeren metnin bileşen içine yüklendiğini ve sağda otomatik scroll eklendiğini görürsünüz.

Açıklama:

metinKutusu.setSize(320, 240); Sahnedeki bileşenin ebadlarını ayarlar.

metinKutusu.move(10, 10); Sahnedeki bileşenin yerleşim koordinatlarını verir.

var link:URLRequest=new URLRequest("veriler.txt"); Yüklenecek dosyanın adresini link isimli değişkene atar.

var adres:URLLoader = new URLLoader(); Bu sınıf veri yüklenmesinde mutlak kullanım gerektiren bir sınıftır.Bir veri yükleme amacı güden bir değişken oluşturulur.

adres.load(link); Bu taşıyıcı değişkene link değişkeni ile yolu gösterilen ilgili txt dosyasından veriler yüklenir.

adres.addEventListener(Event.COMPLETE, sonuc); Bu taşıyıcı aracılığı ile veri yüklenmesi tamamlandığı an sonuc isimli bir fonksiyon çağrılır ve çalıştırılır.

function sonuc(event:Event):void {
var txt:String = event.target.data;
metinKutusu.htmlText = txt;
}
txt isimli bir değişken oluşturulur ve hedef alınan adres isimli değişkenin taşıdığı veri değerleri bu değişkene aktarılır.

metinKutusu.htmlText = txt; Html özelliğini koruyarak txt içindeki tüm veriler metinKutusu isimli bileşene aktarılır. Şayet burada metinKutusu.text=txt; yazarsanız html özelliğini almadan tüm veriyi aktarabilirsiniz.