Flash CS3 FLVPlayback Component


Bu ilk bölümde en basit hali ile video dosyası çalıştırmayı daha sonra da player`ın özelleştirmesini göreceğiz.

DOSYAYI İNDİR

Uygulama:

1- Flash programını açın, component panelinden bir FLVPlayback bileşenini sahneye sürükleyip istediğiniz bir alana bırakın.Bu arada göstermek istediğiniz flv dosyasının elinizde hazır olduğunu varsayıyoruz.

2- Sahneye yerleştirdiğiniz bileşeni tek tıklama ile seçin ve çalışma alanı alt kısmındaki parameters panelini açın.Buradan çalışmanın özelliklerini ayarlayacağız:

Align: Burada 8 seçenek görüyorsunuz. Bu seçenek sahneye bıraktığınız bileşenin bulunacağı yerleşimi gösterir.Varsayılan seçenek center seçeneğidir ve bileşen sahnenin tam ortasında konumlandırır.TopLeft seçeneğinde ise üst-sol köşeye göre konumlanır.Diğerlerini tahmin edebilirsiniz.

AutoPlay: Film yüklendiğinde otomatik başlamasını istiyorsanız true seçeneğinde,manuel butona basarak çalıştırmak isterseniz false seçeneğini işaretleyin.

CuePoint: Çalışmaya bir işaret noktası eklemek için kullanılır. Bu işaret noktalarında çalışma sırasında eklenen özellik ortaya çıkartılır.Bu daha sonra Uygulamalar bölümünde anlatılacaktır. Üzerine çift tıklayarak ilgili paneli açabilirsiniz.

Preview: Çalışmanın önizleme bölümüdür. Öneündeki alana çift tıklarsanız preview paneli açılır.

Buradaki export butonuna basarak istediğiniz kareyi png formatında kaydedebilirsiniz.

ScaleMode: Yüklenecek flv dosyasının ölçeklenmesini ayarlar.3 seçeneğiniz vardır.

İlk seçenek sahneye yerleştirdiğiniz bileşenin en ve boyuna göre orjinal dosyanın en ve boy oranını koruyarak (yanlış yorumlamayın orjinal boyutu değil sadece orjinal en boy oranını koruyarak) yüklenir.noScale seçeneğinde ise orjinal boyutları ile yüklenir,exactFit seçeneğinde ise sahnedeki player ebadlarına göre ölçeklenir.

Skin: Player görüntüsünü ayarlayabilirsiniz. Önündeki boş alana çift tıklayarak seçenekleri açabilirsiniz.

Buradan seçtiğiniz swf dosyası filminizi yayınladığınızda ana çalışmanıza ait swf dosyasını hemen yanında oluşturulur. Yani bu video dosyasının 2 swf dosyası oluşur. Color kısmına dokunmayın , ayarlamayı daha sonraki seçeneklerde oluşturacağız.

SkinAutoHide: Varsayılan değeri false şeklindedir.True yaparsanız alttaki kontrol paneli film oynarken gözükmez.Ancak fare imleçi bu alana getirilirse gözlenir,çekildiğinde tekrar kaybolur.

SkinBackgroundAlpha: Varsayılan değeri 1 dir.0-1 arasında değerlendirilir.

Biz 0.5 değerini kullandık.Control panelinin alfa değerini verir.

SkinBackgroundColor: Kontrol panelinin rengini oluşturur.

Çalışmamızda kırmızı rengini kullandık.

Source: Flv dosyasının yolunu yazmalısınız.

Alttaki seçenekleri temizletin.Aktif olan ilk seçeneği işaretli tutarsanız yüklenen flv dosyası orjinal boyutlarını korur.

Volume: 0-1 arası değerledirilir. Ses şiddetini ayarlar.

 

Component panelindeki diğer player bileşenlerini kullanarak video oynatıcısını özelleştirmek

Özel bir çalışma yapılmayacaktır.Sistem yine aynıdır.basit birkaç kod ve değişikliğe ihtiyaç vardır.Üstteki fla dosyanızı açıp önce şu değişikliği yapın. Parameters panelini açın ve buradaki skin kısmının önündeki alana çift tıklayın.

Üstte de resmini göreceğiniz gibi skin paneli açılır.Buradaki skin açılır menüsünden none seçeneğini işaretleyin. Bunu yaptığınız an alttaki kontrol paneli kaybolur. Bu alana component panelini açarak yerleştirmek istediğiniz video elemanlarını ekleyin.Burada dikkat etmeniz gereken şey her elemana properties panelinden bir isim eklemenizdir. İlk çalışmada yapılmayan PLVPlayBack bileşenine de bir isim atamalısınız. Son yapmanız gereken kodlarla player arasında ilinti kurmaktır. Örneğin sadece play,back ve forward butonu eklemişseniz 1.kareye şu kodları yazmalısınız.(FLVPlayback bileşen ismi videodosyası,back butonunun geri, play butonunun oynat, forward butonunun ileri olsun)1.kareye şu kodları yazıp filmi test edin:

videodosyası.playButton=oynat;
videoDosyası.backButton=geri;
videodosyası.forwardButton=ileri;

Kırmızı alanlar ilgili bileşen parçasının as3 dilindeki kod ismidir.

Üstte kullanabileceğiniz video bileşen elemanlarını görüyorsunuz.İlk karakteri küçük harfle yazmak ve diğer karakterlere dokunmamak kaydı ile ilgili bileşenlerin kod ismini tesbit edebilirsiniz.Örneğin PlayPauseButton bileşeni için bu isim playPauseButton şeklindedir.

videodosyası.playPauseButton=bileşen_adi;

FLVPlaybackCaptioning isimli bir bileşenimiz ayrı başlık altında component panelinde sunulmuştur. Bu bileşen ile video dosyasına alt yazı eklenir.Bu konu daha sonra uygulamalar bölümünde örnekleri ile anlatılacaktır.