Dersler
| Film Kliplerinin Kontrolü(2)


    Film Kliplerinin Kontrolü (2)


Bu bölümde film kliplerinin kontrolüne devam ediyoruz. Konu başlıklarını şöyle özetleyebiliriz:

1- Film kliplerini çoğaltmak ve kaldırmak (duplicateMovieClip, removeMovieClip)

Birden fazla örneği yapılan film kliplerinin herbirinin kendine özgün adları ve derinlik düzeyleri mevcuttur. Her derinlik düzeyinde sadece bir film klibi olur. Kopya filmler daima orjinallerinin tüm özelliklerini alırlar.

2- Film kliplerini tutturmak (attachMovie)

attachMovie komutu kütüphanedeki bir film klibini sahnedeki film kliplerine tutturulmasını sağlar.
- Tutturulmuş film klipleri ana klibin özelliklerini üzerine alır. Örneğin ana film 60 derece döndürülmüşse tutturulan klipte 60 derece döner.
- Aynı klibe birden fazla klip tutturulabilir ama derinlik düzeyleri farklı olmalıdır.
- Tutturulmuş bir film klibine de başka bir klip tutturabilirsiniz.

3-İmlecin görüntüsünü isteğe göre düzenlemek

Uygulamalar bölümünde imlecin şeklini değiştirmek için yapılan 4 swf dosyasını göreceksiniz. Bu işlem için herbir örnekte ayrı türde kodlar kullanılmıştır.

Uygulamalar:

   Örnek 1
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Film kliplerinin kopyalarını yapmak ve istendiğinde kaldırılmasını sağlamak için yapılan bir örneği göreceksiniz. duplicateMovieClip ve removeMovieClip komutlarıyla klip hazırlamak oldukça kolay bir yöntemdir.

   Örnek 2
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

attachMovie komutu ile film klibi yükleme yöntemleri için bir örnek. Eklenen her klibin merkez noktası daima ana klibin merkez noktası ile çakışır. Animasyonu düzenlerken bu noktayı göz önüne almalısınız.

   Örnek 3
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

İmlecin şeklini değiştirmek için kullanılan en kolay yöntem burada kullanılan Mouse hide ve startDrag yöntemleridir.

   Örnek 4
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

İmlecin şeklini değiştirmek için kullanılması gereken gerçek kodlar bu swf dosyasında işlenmiştir. Ayrıca filmin akıcılığını sağlayan updateAfterEvent olayından da bahsedilmiştir.

   Örnek 5
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Bu örnekte daha önce öğrendiklerimizi anımsayarak çok farklı efektler oluşturacağız. Animasyon ilk bakışta karışık görülmekle beraber dikkatle incelendiğinde kolaylıkla uygulayabileceğinizi göreceksiniz.

   Örnek 6
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Sadece Flash-MX ve 2004 versiyonu ile uygulayabileceğiniz farklı bir imleç değiştirme çalışması