Dersler
| Film Kliplerinin Kontrolü(1)


    Film Kliplerinin Kontrolü (1)


Flash film kliplerinin görünümünü ve davranışlarını kontrol etmemize izin verir. Bu bölümde film klibinin konum, ölçek, saydamlık, rotasyon, renk özelliklerini değiştirmeyi, bir film klibini sahnede nasıl sürükleyeceğinizi göreceksiniz.

Flash-MX veriyonundan itibaren bir film klibine butonlara atanan komutları da yazmak mümkündür. Bu çok etkili bir özelliktir. Bu sayede animasyon içeren buton hazırlamak sorun olmaktan çıkmıştır. Yerinde kulla nıldığında çok yararlı olan bir özelliktir.

Bu dersimizde Swapdepths komutuyla sürükleme sırasında üstüste gelen filmlerin takas edilmesi, dropTarget komutuyla sürüklenen bir film klibinin bırakıldığı anı algılaması, hitTest komutuyla hareket eden veya sürüklenen bir film klibinin diğer bir film klibine dokunduğunu kavrayıp gerekli reaksiyonu vermesinin nasıl olacağını inceleyeceksiniz.

Bu özellikleri öğrenerek gerçekten olağanüstü etkileşimler oluşturabilirsiniz. Bu konuda tanımlanan yöntemler oyunların hazırlanmasında uygulanan temel konulardır. Daha fazlasını yapmak sadece sizin hayal gücünüze bağlıdır ve hayal edip uğraştığınızda flash`la yapılamayacak efekt yoktur.

Konu başlıklarını şöyle özetleyebiliriz:

1- Film kliplerinin sürüklenmesi ve durdurulması(startDrag, stopDrag)

2- Film kliplerinin renk özelliklerinin değiştirilmesi(setProperty)

3- Üstüste binen film kliplerinin takas edilmesi(swapdepths)

4- Bırakılmış film kliplerinin algılanması( dropTarget)

5- Film kliplerinin çakışmalarının algılanması(hitTest)

Setpropery komutu birden fazla parametre içerdiğinden örneklere geçmeden bu parametreler hakkında bilgi vermekte yarar vardır. Aşağıdaki listede bir film klibinin değiştirilebilen özelliklerini görüyorsunuz:

_alpha: Saydamlığı belirler, 0-100 arası değer verilir.<

_visible: Bir klibin görülüp görülemiyeceğini ayarlar, True-False değerleri içerir.

_name: Film klibine yeni bir örnek isim belirler.

_rotation: Artı değerler saat yönünde döndürmeyi sağlar.

_height: Dikey boyutu belirler-piksel cinsinden bir sayı-

_widht: Yatay boyutu belirler

_x: Film klibinin yatay pozisyonunu düzenler-piksel cinsinden bir sayı->

_y: Film klibinin dikey pozisyonunu düzenler

_xscale: Film klibinin yatay boyutunun yüzdesini belirler.

_yscale: Film klibinin dikey boyutunun yüzdesini belirler.

_highquality: 0, 1, 2 değerleri vardır. 0 en düşük değerdir.

_quality: Üstteki komuttan pek farklı değildir .Low, medium, high ve best
seçenekleri mevcuttur.

_soundbuftime: Filmin sesi başlatmadan önceki saniye sayısını belirler. Varsayılan değer 5sn.`dir.

İpucu: x ve y pozisyonlarında koordinatlar biraz farklıdır. Ana sahnede x ve y pozisyonlarını sıfır değeri sol üst köşedir. Yani x=0 ve y=0 koordinatı sahnenin sol üst köşesidir. Artı işaretli x değeri tesbit noktasının sağına doğru artar sola doğru negatif değerlerle azalır. y değeri aşağıya doğru artar, üste doğru negatif değerler alarak azalır.

Uygulamalar:

   Örnek 1
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Start Drag ve Stop Drag komutu ile sahnede bir klibi taşıma ve bırakma tekniklerini öğreneceğiz.

   Örnek 2
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

setProperty komutuyla x ve y yönlerinde film kliplerinin konumunu değiştirmeye göreceğiz.

   Örnek 3
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

setRGB yöntemiyle film kliplerinin renklerini değiştirmeyi öğreneceğiz. Bu tür renk dönüşümünü daha ileri düzeyde uygulamak isterseniz setTransform yöntemini kullanmalısınız. Bu yöntemden örnek4`de bahsedilecektir.

   Örnek 4
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

setTransform yöntemi daha detaylı renk ayarlaması yapmanızı sağlar. 8 parametresi vardır: ra , rb, ga , gb , ba , bb , aa , ab. Detaylar için açıklamalar bölümüne bakınız

   Örnek 5
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

İki film klibini sürükleyerek üstüste bindirdiğinizde yığılma sıralarını koruduğunu görürsünüz. Üst seviyedeki bir klip alt seviyedeki bir klibin daima üzerinde kalır. Sahnede tuttuğunuz bir klibin bu yığın sırasını aşarak en üst kısma gelmesini istiyorsanız swapDepths komutunu kullanmalısınız. Bu yöntemle alt katmandaki bir klip bile en üst katmandaki klip ile yer değiştirebilir.

   Örnek 6
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

İki film klibinin sınırlarının birbiri ile temas ettiğinde bu çakışmayı algılamasını istiyorsanız hitTest komutunu kullanmalısınız

   Örnek 7
             Görünüm ve Açıklamalar            Download

Film kliplerinin çakışmayı algılamasını öğrendik. Sürüklenen bir film klibinin bırakıldığı alanı algılamasını da sağlamak mümkündür. Bunun için kullanılan komut _dropTarget`tır. Bir puzzle oyununda parçalardan birini uygun yere yaklaştığınızda kenetlenmesi, hatalı bir yerdeyken film bırakıldığında bir geri kaçma efekti oluşturma sık kullanılan bir animasyondur. Burada kullanılan komutlar _dropTarget, setProperty, if, else,stopDrag ve startDrag komut kombinasyonudur.