Dinamik Ses veya Jpg Dosyası Yükleme


Dinamik resim yükleme:

Alttaki butonu tıkladığınızda bir jpg resminin yüklendiğini göreceksiniz.

KURAL :Yüklenecek resim sadece jpg formatında olmalıdır. Bu formatta dahi kısıtlamalar vardır. Standart jpg formatı kullanılmalıdır. Örneğin progressive jpg formatında bir resim yüklenmeyecektir.

1- Boş bir film klibi oluşturun ve sahneye yerleştirin. Örnek adı verin (Biz klip adını kullandık)

2-Bir buton, film klibi veya zaman çizgisinde bir kare seçip Objects-->MovieClip-->Movie-->Methods-->loadMovie komutunu seçin. Object kısmına yüklenmesini istediğiniz klibin örnek adını yazın. Parameters alanına yüklenecek resmin tam yolunu çift tırnak işaretleri arasında yazın. Yukarıdaki örnekte komut bir butona atandığından script panelinde görüntü şöyle olur:

on (release) {
_root.klip.loadMovie("resim.jpg");
}

Resimleri dinamik bir metin kutusunada yüklemek mümkündür.

Dinamik bir ses yükleme:

Burada da benzer prensipler vardır.Fakat kodlarda küçük bir değişiklik gereklidir.

KURAL: Yüklenecek ses dosyası sadece mp3 formatında olmalıdır.

1- Yukardaki 1 numaralı işlemi yapın ve film klibine, yine klip örnek adını verin.

2- Bir buton, bir film klibi veya bir kare seçin. Ses dosyasını yüklemek için resim dosyası yükleme işinden farklı olarak önce nesnenin tanımını yapmamız gereklidir.Bunun için bir ses nesnesi tanımlayıp bunu örnek adı klip olan film klibi ile bağlantılı hale getiriyoruz.

sesnesnesi=new Sound(klip);

3- Şimdi ses nesnemize ses dosyasını yükleyelim. Objects-->Movie-->Sound-->Methods yoluyla loadSound komutunu verelim. Object kısmına ses nesnemizin adı olan sesnesnesi kelimesini, parameters alanına da ses dosyamızın tam yolunu çift tırnak işaretleri arasında yazalım. Bundan sonraki parametre opsiyoneldir.Boş bırakabilirsiniz veya stream veya event ses isteğinize bağlı olarak true veya false değerini ekleyebilirsiniz.

sesnesnesi.loadSound("demo.mp3",true);

4- Son işlem nesneye çalma komutunu vermektir. Yükleme yapılan her dosyada zaman çizgisine fazladan birkaç kare eklemekte fayda vardır.

sesnesnesi.start();

Komutların genel görüntüsü şöyle olur:

on (release) {
sesnesnesi=new Sound(klip);
sesnesnesi.loadSound("demo.mp3");
sesnesnesi.start();
}