Date Nesnesi


Date nesnesine Built-in Classes-->Core yoluyla ulaşabilirsiniz

Date (tarih) nesnesinin 38 adet metodu vardır. İlk bakışta öğrenilmesi zor gibi gözükse de dikkatle incelendiğinde tüm komutların tek bir sistemle hazırlandığını göreceksiniz. Bu kodlarla aşağıda gördüğünüz digital saat ve takvimi kolaylıkla hazırlayabileceksiniz.

                                                

 

Yöntemleri uygulamadan evvel bir tarih nesnesi oluşturulmalıdır. tarihNesnesi=new Date; Bu komut Greenwich zamanını (UTC) ve o anda bilgisayarınızda kullanılan sistem bilgisindeki tarih bilgisini alır.

İpucu: Aşağıda verilen kodları kopyalayıp flash programında ilk kareyi seçin, actionscript panelini açarak yapıştırın ve sonra CTRL+Enter tuşuna basın. Sonucu output penceresinde görebilirsiniz.

 

Date Nesnesi Metodları

getDate:

Daha önce oluşturulmuş bir tarih nesnesinde ayın gün bilgisini verir. sonuç 1 ile 31 arasında bir tam sayıdır.

tarihnesnesi=new Date();
gun=tarihnesnesi.getDate();
trace(gun);

//sonuç= Output penceresinde ayın kaçıncı günü olduğu gözlenir.

getDay:

Haftanın kaçıncı günü olduğunu bildirir. 0 (pazar)..........6 (cumartesi) arasında bir tam sayıyı verir.

tarihnesnesi=new Date();
gun=tarihnesnesi.getDay();
trace(gun);

//sonuç= 0 ile 6 arasında bir sayıdır. Bu sayı haftanın hangi günü olduğunu belirtir.

getFullYear:

Yıl değerini 4 basamaklı bir rakam olarak verir. Herhangibir argüman kullanılmamışsa sistemdeki tarih bilgisini verir.

tarihnesnesi=new Date();
yil=tarihnesnesi.getFullYear();
trace(yil);

//sonuç=Şu anki yıl değeri gelecektir.

getHours:

Saat bilgisini verir. Değerler 0-23 arasında bir değerdir.

tarihnesnesi=new Date();
saat=tarihnesnesi.getHours();
trace(saat);

//sonuç= Sisteminizdeki o anda olan saat değerini verir.

getMilliseconds:

Milisaniye değerini verir. 0-999 arasında bir tamsayıdır.

tarihnesnesi=new Date();
milisn=tarihnesnesi.getMilliseconds();
trace(milisn);

//sonuç=0-999 arasında bir değer verir.

getMinutes:

Tarih nesnesinin dakika değerini verir. 0 ile 59 arasında bir tamsayıdır.

tarihnesnesi=new Date();
dakika=tarihnesnesi.getMinutes();
trace(dakika);

//sonuç=Sistem bilginizdeki o anki dakika değerini verir.

getMonth:

Tarih nesnesinin ay değerini verir. 0 (ocak) ile 11 (aralık) arasında bir tamsayıdır.

tarihnesnesi=new Date();
ay=tarihnesnesi.getMonth();
trace(ay);

//sonuç= O anki ay için 0-11 arasında bir değer verir.

getSeconds:

Tarih nesnesi için saniye değerini veirir. 0-59 arasında bir sayıdır.

tarihnesnesi=new Date();
saniye=tarihnesnesi.getSeconds();
trace(saniye);

//sonuç= O anki sistem bilginizdeki 0-59 arasında bir sayıdır.

getTime:

İki tarih arasındaki farkı milisaniye olarak verir.

tarih1=new Date(85,4,8);
tarih2=new Date(72,1,5);
fark= tarih1.getTime()-tarih2.getTime();
trace(fark)

//sonuç=418258800000 milisaniyedir.

Eğer parantezler arasına hiçbir değer yazılmazsa değerlendirme sistem bilginizdeki değerden 1-Ocak-1970 geceyarısından hemen sonrası arasındaki farkı verir.

getTimezoneOffset:

Önceden oluşturulmuş bir tarih nesnesinin uluslararası saate(Greenwich veya UTC) göre farkını dakika cinsinden verir.

tarihnesnesi=new Date();
fark=tarihnesnesi.getTimezoneOffset();
trace(fark);

//sonuç= Türkiye için -120 yani 2 saat olacaktır.

getUTCDate:

Bu yöntemde sistemimizdeki zaman bilgisi alınır.Uluslararası saate(UTC) göre ayın gün bilgisi belirlenir. Yani saat farkı çıkartılarak gün bulunur.

tarihnesnesi=new Date();
gun=tarihnesnesi.getUTCDate();
trace(gun)

//sonuç= Türkiyede saat uluslararası saate göre 2 saat ileridir. Bu nedenle mesela ayın 10`unda saat=01.00 iken bu değer 2 saat geriye gideceğinden sonuç ayın 9`u ve saat 23.00 olacaktır.

getUTCDay:

UTC`ye göre haftanın gün bilgisi alınır. Sonuç 0(pazar) ile 6(cumartesi) arasında bir tamsayıyı verir.

tarihnesnesi=new Date();
gun=tarihnesnesi.getUTCDay();
trace(gun);

//sonuç= Sistem bilgisindeki gün değerini verir.

getUTCFullYear:

Tarih nesnesinin UTC şartlarına göre yıl bilgisi alınır.

tarihnesnesi=new Date();
yil=tarihnesnesi.getUTCFullYear();
trace(yil);

getUTCHours:

Tarih nesnesinin UTC şartlarına göre saat bilgisini alır.

tarihnesnesi=new Date();
saat=tarihnesnesi.getUTCHours();
trace(saat);

getUTCMilliseconds:

Tarih nesnesinin milisaniye bilgisini alır.

tarihnesnesi=new Date();
milisaniye=tarihnesnesi.getUTCMilliseconds();
trace(milisaniye);

getUTCMinutes:

UTC`ye göre dakika bilgisini verir. 0 ile 59 arasında bir değer verir.

tarihnesnesi=new Date();
dakika=tarihnesnesi.getUTCMinutes();
trace(dakika);

//sonuç= Sistem bilginizdeki dakika değerini verir.

getUTCMonth:

UTC`ye göre ay bilgisini verir. 0 (ocak)ile 11 (aralık) arasında bir değer verir.

tarihnesnesi=new Date();
ay=tarihnesnesi.getUTCMonth();
trace(ay);

//sonuç= Sistem bilginizdeki dakika değerini verir. UTC `ye göre Türkiye`de zamanın 2 saat ileri olduğunu unutmayınız.

getUTCSeconds:

UTC`ye göre saniye bilgisini verir. 0 ile 59 arasında bir değer verir.

tarihnesnesi=new Date();
saniye=tarihnesnesi.getUTCSeconds();
trace(saniye);

//sonuç= 0-59 arasında bir değer olacaktır.

getYear:

Önceden belirlenmiş bir tarih nesnesinin yıl bilgisini alır. Herhangibir değer girilmezse sistem bilgisinden alınan yıldan 1900 yılını çıkartarak değeri bulur.

tarihnesnesi=new Date();
yil=tarihnesnesi.getYear();
trace(yil);

//sonuç= 2002-1900=102 olacaktır.

Buraya kadar sadece alınabilecek yöntemleri öğrendik.Bir de belirli bir tarih bilgisini programa tanıtma yöntemleri vardır. Bu yöntemler set ifadesi ile başlar.

setDate:

Önceden belirlenmiş bir tarih nesnesindeki ayın gün bilgisini değiştirir. 0-31 arasında bir değer verilir.

tarihnesnesi=new Date(1985,2,23);
tarihnesnesi.setDate(15);
trace(tarihnesnesi);

//sonuç=Sistem bilgisinden alınan günü 15 olarak değiştirir. Zaman 15-Mart-1985 olarak ayarlanır. Bu değişim sadece flash programında gözlenir. Bilgisayardaki gerçek günü değiştirmez.

setFullYear:

Önceden belirlenmiş bir tarih nesnesindeki gün,ay ve yıl bilgisini ayarlar.

tarihnesnesi=new Date();
tarihnesnesi.setFullYear(1990,6,19);
trace(tarihnesnesi);

//sonuç=19-Temmuz-1990 olacaktır.

setHours:

Önceden belirlenmiş bir tarih nesnesindeki saat bilgisi ayarlanır. 0-23 arasında bir tam sayı argüman olarak girilir.

tarihnesnesi=new Date();
tarihnesnesi.setHours(14);
trace(tarihnesnesi);


//sonuç=Öğleden sonra 2 olarak ayarlanacaktır.

setMilliseconds:

Önceden belirlenmiş bir tarih nesnesinin milisaniye bilgisi ayarlanır. Argüman olarak 0 ile 999 arasında bir tam sayı girilir.

tarihnesnesi=new Date;
tarihnesnesi.setMilliseconds(500);
trace(tarihnesnesi);

//sonuç=Tarih nesnesinin milisaniye değeri 500 olarak ayarlanır.

setMinutes:

Tarih nesnesinin dakika bilgisi ayarlanır. Argüman olarak 0 ile 59 arasında bir tamsayı girilir.

tarihnesnesi=new Date();
tarihnesnesi.setMinutes(30);
trace(tarihnesnesi);

//sonuç= Tarih nesnesinin tuttuğu dakika değeri 30 olacaktır.

setMonth:

Tarih nesnesinin ay ve gün bilgisi ayarlanır. Gün olarak 1-31 ay olarak 0-11 arasında bir değer yazılır.

tarihnesnesi=new Date();
tarihnesnesi.setMonth(1,19);
trace(tarihnesnesi);

//sonuç= Tarih bilgisi 19 şubata ayarlanır.

setSeconds:

Tarih nesnesinin saniye bilgisi ayarlanır.

tarihnesnesi=new Date();
tarihnesnesi.setSeconds(32);
trace(tarihnesnesi);

//sonuç=Tarih bilgisinin tuttuğu saniye değeri 32`ye ayarlanır.

setTime:

Tarih nesnesinin milisaniye bilgisi ayarlanır. Argüman olarak verilen değerler 0-999 arasında bir tamsayıdır.

tarihnesnesi=new Date();
tarihnesnesi.setTime(345);
trace(tarihnesnesi);

//sonuç= Tarih bilgisinin tuttuğu milisaniye değeri 345 olarak ayarlanır.

setUTCDate:

Tarih nesnesinin gün bilgisini UTC şartlarına göre ayarlar.Argüman olarak 1-31 arasında bir değer verilir.

tarihnesnesi=new Date();
tarihnesnesi.setUTCDate(20);
trace(tarihnesnesi);

//sonuç= Şayet Türkiye şartlarında saat 01.00 ise gün bilgisi bir sonraki günü verir.

setUTCFullYear: Önceden ayarlanmış bir tarih nesnesinin yıl, ay, gün bilgisi UTC şartlarına göre ayarlanır.

setUTCHours: UTC şartlarına göre saat, dakika, saniye ve milisaniye bilgisi ayarlanır.

setUTCMilliseconds: UTC şartlarına göre milisaniye bilgisi ayarlanır.

setUTCMinutes: UTC şartlarına göre dakika, saniye ve milisaniye bilgisi ayarlanır.

setUTCMonth: UTC şartlarına göre ay ve gün bilgisi ayarlanır.

setUTCSeconds: UTC şartlarına göre saniye ve milsaniye bilgileri ayarlanır.

setYear: Önceden ayarlanmış tarih nesnesinin yıl bilgisi ayarlanır.

toString: Tarih nesnesi olarak belirlenen nesneyi string olarak yorumlar.

tarihnesnesi=new Date();
trace(tarihnesnesi.toString());

//sonuç= Output penceresinde Fri Jan 11 22:37:58 GMT+0200 2002 şeklinde bir çıktı alınır.

Date.UTC:

Tek başına bir tarih nesnesidir. Argüman olarak verilen tarih ile 1 Ocak 1970 tarihinin geceyarısına kadar olan farkı milisaniye cinsinden verir. Yeni oluşturulan tarih nesnesi de argüman olarak aynı komut içine yazılırsa UTC şartlarına göre tarih tanımlanmış olur.

Özellikle get ile başlayan yöntemler en sık kullanılan yöntemlerdir.