Color Nesnesi


Bu nesneye Built-in Classes--> Movie yoluyla ulaşabilirsiniz. 4 metodu vardır. Dersler bölümünde Film Klipleri alanından örneklere inceleyebilirsiniz.

Renk nesneleri sadece movie clip üzerinde kullanılır.Buton ve grafik sembollerinde bu kodlar çalışmazlar. Önce renkler konusunda küçük bir bilgi verelim:

Bilindiği gibi renkler kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 3 ana rengin birleşiminden oluşurlar. Bu renk formatı ingilizce başharfleri olan RGB ile anılırlar. Herbir rengin 0 ile 255 arasında değerleri vardır. Her üç renge 255 değeri verirseniz elde edeceğiniz renk beyaz, sıfır değeri verirseniz siyah olur.

Flash`ta kullanılan ikinci grup renk sistemi 16 sayılık düzenle oluşturulan hexadecimal sistemdir. Bu sayılar:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F ile ifade edilirler. Bu sistemde 0*000000 = Siyah 0*FFFFFF = Beyaz 0*FF0000 = Kırmızı`dır.
Şimdi açıklamalara geçelim.

Color Nesnesinin Metodları

new Color:

Yenibir renk oluşturmak için yeni bir renk olduğunu bu komutla flasha bildiririz. Bu komut uygulanmadan renk tanımına geçilemez.

yenirenk=new Color(Klip_adi);
//parantez işaretleri arasına hangi klip rengi düzenlenecekse onun yolu yazılmalıdır.

setRGB:

İlk nesne tanıtımından sonra bu komutla renk düzenlemesine başlayabilirsiniz.

yenirenk=new Color(Klip_adi);
renk_1=yenirenk.setRGB(0xFF0000);

//Klibimize önce yeni bir renk nesnesi atayıp,ikinci dizide o rengi kırmızı(FF0000)olarak tanımladık.

getRGB:

setRGB ile renk düzenlemesi yapılmış bir klibin nümerik değer olarak rengini öğrenmek için kullanılır. Tek başına kullanıldığında 10`luk sayı sistemine göre değer alır. Diğer sayı sistemlerini kullanmak isterseniz toString ifadesini eklemelisiniz.

yenirenk=new Color(Klip_adi);
renk_1=yenirenk.getRGB()

//Buradaki renk bilgisi 10`luk sayı sitemine göre olur.(12206638 gibi)

renk_2=yenirenk.getRGB().toString(16);
// Burada renk bilgisi hexadecimal sisteme göre alınacaktır.(FF33AA gibi)

setTransform:

Daha gelişmiş renk atamaları için bu komutu kullanmalısınız. Ayrıca rengin alpha`sını da ayarlamanız mümkündür. Ayarlamalar şu bileşenlerle yapılır:

- ra = Kırmızı bileşenleri yüzde olarak ayarlar. -100 ile 100 arası değer verilir.
- rb = Kırmızı bileşenlerin dengesini ayarlar. -255 ile 255 arası değer verilir.
- ga = Yeşil bileşenleri yüzde olarak ayarlar. -100 ile 100 arası değer verilir.
- gb = Yeşil bileşenlerin dengesini ayarlar. -255 ile 255 arası değer verilir.
- ba = Mavi bileşenleri yüzde olarak ayarlar. -100 ile 100 arası değer verilir.
- bb = Mavi bileşenlerin dengesini ayarlar. -255 ile 255 arası değer verilir.
- aa = Saydamlık bileşenlerini yüzde olarak ayarlar. -100 ile 100 arası değer verilir.
- ab = Saydamlık bileşenlerinin dengesini ayarlar. -255 ile 255 arası değer verilir.

Bir örnek verelim:

yenirenk=new Color(klip_adi);
renk_ayarlari=new Object();
renk_ayarlari.ra=50;
renk_ayarlari.rb=40;
renk_ayarlari.ga=60;
renk_ayarlari.gb=40;
renk_ayarlari.ba=70;
renk_ayarlari.bb=85;
renk_ayarlari.aa=60;
renk_ayarlari.ab=35;
yenirenk.setTransform(renk_ayarlari)

//1.dizinde yenirenk değişkenini yeni bir renk değişkeni olarak tanımladık. 2.dizinde renk_ayarlarini yeni bir nesne olarak tanımladık. Renk_ayarlari nesnesine atanacak renk özellikleri 3-10. dizinlerde tanımlandı. Son olarak 11. dizinde renk_ayarlari için tanımlanan renkler setTransform ifadesi ile yenirenk değişkenine atandı. Yenirenk new Color ifadesindeki parantez içindeki klibe ait bir tanım olduğunuzdan klibimizin rengi tanımlanan bu son renk ile değiştirilmiş oldu. Bu komutları kısaca şu şekilde de yazabiliriz:

yenirenk=new Color(klip_adi);
renk_ayarlari=new Object();
renk_ayarlari={ra:'50', rb:'40',.............................};
yenirenk.setTransform(renk_ayarlari)

getTransform:

setTransform ile renk ve saydamlık ayarı yapılmış bir klibin hexadecimal cinsten renk bilgisini verir.

yenirenk=new Color(klip_adi);
renk_ayarlari=new Object();
renk_ayarlari.ra=50;
renk_ayarlari.rb=40;
renk_ayarlari.ga=60;
renk_ayarlari.gb=40;
renk_ayarlari.ba=70;
renk_ayarlari.bb=85;
renk_ayarlari.aa=60;
renk_ayarlari.ab=35;
yenirenk.setTransform(renk_ayarlari)
deger=yenirenk.getTransform()

veya

yenirenk=new Color(klip_adi);
renk_ayarlari=new Object();
renk_ayarlari={ra:'50', rb:'40',.............................};
yenirenk.setTransform(renk_ayarlari)
deger=yenirenk.getTransform()