CheckBox Component


Bu paneli kullanmak son derece kolaydır. Kodlardaki gereksiz fazlalıklar sadece egzersiz amaçlı eklenmiştir. Animasyonumuzda checkBox kutularından seçilen bir adrese bir buton aracılığı ile yönlenme sağlanacaktır.DOSYAYI İNDİR   

 

Uygulama:

1- Sahneye 3 tane checkBox ve bir tane yönlendirme için button componenti ekleyin. CheckBox`lara sırası ile checkBox1, checkBox2 ve checkBox3 instance namelerini atayın. Properties panelinde 3 tane eleman göreceksiniz. Label alanını kutuyu isimlendirmek için labelPlacement kısmını da metnin kutunun hangi tarafında yer almasını planlamak için kullanın. Selected alanın false olarak bırakın. True yaparsanız swf dosyasının ilk açıldığında ilgili kutucuk seçili olarak gelir

2- 1.kareye şu komutları atayın:

function secim(){
link1="http://www.google.com";
link2="http://www.yahoo.com";
link3="http://www.altavista.com";

adres=this["link"+_global.deger];
getURL(adres,"_blank");
}

objemiz1 = new Object();
objemiz1.click = function(){
_global.deger=1;
checkBox2.enabled=false;
checkBox3.enabled=false;
}
checkBox1.addEventListener("click", objemiz1)

objemiz2 = new Object();
objemiz2.click = function(){
_global.deger=2;
checkBox3.enabled=false;
checkBox1.enabled=false;
}
checkBox2.addEventListener("click", objemiz2)

objemiz3 = new Object();
objemiz3.click = function(){
_global.deger=3;
checkBox2.enabled=false;
checkBox1.enabled=false;
}
checkBox3.addEventListener("click", objemiz3)

secim adında bir fonksiyon oluşturuyoruz ve burada yönlendirme için gerekli 3 adet linkimizi yazıyoruz. adres=this["link"+_global.deger]; adres adlı değişkenimize bu link değerlerini veriyoruz. Buradaki _global değeri daha sonra tanımlayacağımız ilgili kutuların tıklanması ile bir değer alacaktır. bu 1. kutu için 1 sonrakiler için 2 ve 3 dür. Böylece örneğin 1 numaralı kutu tıklanırsa link1 sonucu elde edilecektir.this[] komutunu eklememizdeki nedeni link1 değişkeninin değeri olan url yi elde etmek içindir. Bunu yazmasa idik değer link1 olacak ve sayfa açılmayacaktı. Eski versiyonlarda bu tür bir çalışma için eval kodu kullanılmaktaydı.

Daha sonraki kodları anlamak oldukça basit. Bir nesne oluşturulup kutuya tıklandığında _global.deger değişkenine atanan değeri yüklüyoruz. checkBox2.enabled=false; eklentisi bir kutu seçildiğinde diğer kutuların aktif kalmasını engelliyor ve böylece birden azla seçim engelleniyor.

Sonuç olarak bir kutuya tıklandığında bir değişkene değer atanıyor ve bu değer ilgili adrese yönlendirme için kullanılıyor.

3- Şimdi butona dönelim ve şu komutu verelim.

on(click){
_root.secim();
}

Button componenti bölümünde bu işlem farklı kod grubu ile oluşturuldu.Ama basitçe bu yöntem de kullanılabilir. Butona bastığınızda fonksiyonun içindeki hazırlanmış adrese yönlenme sağlanır.

Bu panelde incelenecek kodların tümü yukardaki çalışmada kullanıldı.

checkBox.label, checkBox.click, checkBox.selected, checkBox.labelPlacement