Array Nesnesi


Built-in Classes-->Core yoluyla ulaşabileceğiniz Array nesnesinin 12 metodu vardırBirden fazla değişkeni tanımlamak için kullanılan dizi değişkenleridir. Array nesnesi ilerde kullanılmak amacı ile aynı değişkenlerde olduğu gibi bilgi depolamaya yarar. Farklı olarak bu depolamayı index adı verilen belirli sekanslar içinde bulundururlar. İndex sayıları 0`dan başlar 1,2,3,4...... şeklinde devam eder. Flash` ta index değerleri daima sıfırdan başlar. Bir oyuncak reyonundaki malzemeleri depolamak istersek:

İndex
Değer
0
top
1
bebek
2
balon
3
araba

Şimdi bir dizi yaratalım:

Yukardaki oyuncak reyonunu esas alalım. oyuncak= new Array(); komutunu girelim.Şu anda oyuncak isimli bir dizi oluşturduk, ama dizide henüz bir eleman tanımlanmış değildir.Bir alt dizine geçelim ve oyuncak[0]="top"; yazalım.Köşeli parantez ilk index sayısını belirtir. Yani dizinin ilk elemanı tanımlanmış oldu. Daha fazla eleman ekleyelim.Sonuç:

oyuncak=new Array();
oyuncak[0]="top";
oyuncak[1]="bebek";
oyuncak[2]="araba";
oyuncak[3]="balon";


şeklinde olur. Bu işlemi kısa olarak da yapabiliriz:

oyuncak=new Array( "top","bebek","araba","balon");

veya:

oyuncak=["top","bebek","araba","balon"];

yukardaki üç dizinde aynı anlamdadır.En alt dizindeki gibi köşeli parantez kullanıldığında flash dizini bir array kabul edeceğinden new Array() tanıtım koduna ihtiyaç duyulmaz. Bu bilgiler depolandıktan sonra ilerde index değerleri çağrılarak kullanılabilir.deger=oyuncak[3]; yazarsanız deger="balon" sonucunu elde edersiniz.Bu sonuçları kullanarak örneğin; bir alışveriş sepeti oluşturup bir düğmeye başmakla ödenecek tutarı hesaplayabilirsiniz.

İçiçe geçmiş diziler gibi farklı çalışmalar da yapılabilmekle giriş bilgisi olarak yukardaki tanımlama yeterlidir. Uygulama lar bölümündeki bazı örneklerde daha detaylı bilgilere ulaşacaksınız.

 

Array Nesnesinin Metodları

Concat:

Mevcut bir diziye yeni elemanlar eklemek için kullanılır. Örnek:

// Alttaki kodları 1. kareye yazın
urunler=new Array("balon","top","bebek");
eklenenler=new Array("araba","robot");
toplam=urunler.concat(eklenenler);
trace(toplam);

Filmi test ettiğinizde output panelinde sonuç balon,top,bebek,araba,robot şeklinde olacaktır.

Join:

Dizi listesindeki elemanların tümünü aralarına belirlediğimiz bir karakteri ekleyerek tek bir string haline getirir
Örnek:

//Alttaki komutları 1.kareye atayın ve filmi test edin.
dizi=new Array("ileri","flash","teknikleri");
birlestirme=dizi.join(+);
trace(birleştirme);

 

Sonuç ["ileri+flash+teknikleri"] şeklinde tek bir string haline gelir. Parantez arasına hiçbirşey koymazsanız ayırma otomatik olarak virgül ile yapılır.

Length:

Dizi içindeki eleman sayısını verir. Eleman sayısı değiştirildiğinde bu değerde otomatik olarak değişir. Örnek:

urunler=new Array("balon","top");
dizi.length değeri bu örnekte 2`dir.

Pop:

Bir dizi içindeki en son elemanı bulur ve çıkartır. Örnek:

//Alttaki komutları 1.kareye atayın ve filmi test edin.
urunler=new Array("balon","top","bebek");
sonuncu=urunler.pop()
trace(urunler);

Sonuç balon,top şeklinde olacaktır.

Shift:

Pop metodunun tam tersini yapar. İlk elemanı bulur ve çıkartır. Uygulama yukardakinin aynısıdır.

Reverse:

Dizi içindeki elemanları tersine çevirir.

//Alttaki komutları 1.kareye atayın ve filmi test edin.
rakam=new Array(1,2,3,4);
tersi=rakam.reverse();
trace(tersi) ;

sonuç 4,3,2,1 olur.

Slice:

Bir dizide verilen iki değer arasındaki elemanları keserek çıkartır ve yeni değer olarak belirler. Başlangıç sayısını 0 verirseniz ilk elemandan başlar. -1 gibi negatif bir değer verilirse bu değeri son eleman olarak kabul eder.

//Alttaki komutları 1.kareye atayın ve filmi test edin.
rakam=new Array(1,2,3,4,5,6,7);
keselim=rakam.slice(2,5);
trace(keselim);

Sonuç 3,4,5 olacaktır.Bu kod grubunda 2 dahil edilir 5hariç tutulur.

Son değer olarak -1 verilirse:

rakam=new Array(1,2,3,4,5,6,7);
keselim=rakam.slice(0,-1);

Sonuç [1,2,3,4,5,6] olur.

Son değer verilmeyip sadece ilk değer verilirse ilk verilen elemandan sonra sonuncu dahil edilerek alınır:

rakam=new Array(1,2,3,4,5,6,7);
keselim=rakam.slice(2);

Sonuç [3,4,5,6,7] olur.

Sort:

Dizi içindeki elemanları harf sırası veya küçükten büyüğe doğru sıralar.Dizi elemanları rakam ise küçükten büyüğe doğru, string ise harf sırasına göre sıralar.

//Alttaki komutları 1.kareye atayın ve filmi test edin.
isim=new Array("cem","ali","mehmet");
siralama=isim.sort();
trace(siralama);

sonuç ["ali","cem","mehmet"] olacaktır.

Push:

Bir dizi içindeki elemanlara bir veya daha fazla eleman eklemek için kullanılır.

//Alttaki komutları 1.kareye atayın ve filmi test edin.
arkadaslar=new Array("ahmet",mehmet");
yeni_arkadaslar=arkadaslar.push("ali","cem");
trace(yeni_arkadaşlar);

Sonuç ["ahmet","mehmet","ali","cem"] olur.

Splice:

Dizi içindeki belirlenmiş sayıda ve belirli yerden başlayarak eleman çıkartma , eğer isterseniz çıkartılan alana eleman eklemek için kullanılır. En az 2 argüman içerir. İsim.splice(2,3) Buradaki 2 değeri başlangıç yerini 3 ise çıkartılacak eleman sayısını verir.

//Alttaki komutları 1.kareye atayın ve filmi test edin.
rakam=new Array(1,2,3,4,5,6);
cikart=rakam.splice(2,3);
trace(rakam);

Sonuç [1,2,6] olur. 2.sayıdan itibaren ilk 3 sayı çıkartılmıştır. Çıkartılan alana ekleme de yapabilirsiniz:

//Alttaki komutları 1.kareye atayın ve filmi test edin.
harfler=new Array("a","b","c","d","e","f");
cikart_ekle=harfler.splice(2,3,"mavi","sari");
trace(harfler);

sonuç [ "a","b","mavi","sari","f"] olur.

ToString:

Bir dizi içindeki tüm elemanları aralarına virgül ekleyerek tek bir string şeklinde toplar.

isimler=new Array("ileri","flash","teknikleri");
birlestir=isimler.toString()

Sonuç ["ileri,flash,teknikleri"] şeklinde tek bir string haline dönüşür.

Array.unshift:

Bir dizi içine aynı Array.push gibi eleman eklemeye yarar. Ondan farklı olarak eklenen elemanları en başa yerleştirir.

//Alttaki komutları 1.kareye atayın ve filmi test edin.
renkler=new Array("kirmizi","mavi","sari");
ekle=renkler.unshift("mor","pembe");
trace(renkler);
trace(ekle);


Sonuç = ["mor","pembe","kirmizi","mavi","sari"]
ekle=5 değerini alacaktır. Bu renkler dizisindeki eleman sayısını gösterir.