Anasayfa
| Çizim API`leri


  Çizim API`lerini Kullanmak (3)

<--- 2.Bölüm


3- ÖRNEK ÇALIŞMALAR:

Üçgen oluşturma:

Flash programını açın ve 1.kareye alttaki kodları yazıp filmi test edin:

_root.createEmptyMovieClip( "ucgen", 1 );
with (_root.ucgen){
lineStyle( 5, 0xff00ff, 100 );
moveTo( 50, 50 );
lineTo( 100,100 );
lineTo( 0,100 );
lineTo( 50, 50 );
}

Daire oluşturma:

daireCiz = function(r, x, y) {
c.moveTo(x+r, y);
a = Math.tan(22.5 * Math.PI/180);
for (var aci = 45; aci<=360; aci += 45) {
var sonx = r*Math.cos(aci*Math.PI/180);
var sony = r*Math.sin(aci*Math.PI/180);
var cx =sonx + r*a*Math.cos((aci-90)*Math.PI/180);
var cy =sony + r*a*Math.sin((aci-90)*Math.PI/180);
c.curveTo(cx+x, cy+y, sonx+x, sony+y);
}
}
_root.createEmptyMovieClip("c", 1);
c.lineStyle(3, 0xFFFFFF, 100);
c.beginFill(0x666666, 100);
daireCiz(80, 100, 50);
c.endFill();


 

Solid dolgu oluşturma:

_root.createEmptyMovieClip( "kare", 1 );
with ( _root.kare ) {
beginFill(0xFFCC00,80 );
moveTo(10,10);
lineTo(100,10);
lineTo(100,100);
lineTo(10,100);
lineTo(10,10);
endFill();
}

Gradient dolgu oluşturma:

_root.createEmptyMovieClip( "gradient", 1 );
with ( _root.gradient ) {
colors = [ 0xFF0000, 0x0000FF];
alphas = [ 100, 100];
ratios = [ 0, 255];
rotasyon=(45/180)*Math.PI
matrix = { matrixType:"box", x:10, y:10, w:70, h:70, r:rotasyon };
beginGradientFill( "linear", colors, alphas, ratios, matrix );
moveTo(10,10);
lineTo(10,100);
lineTo(100,100);
lineTo(100,10);
lineTo(10,10);
endFill();
}

Çizgilere animasyon uygulama:

_root.createEmptyMovieClip("cizgi",1);
_root.cizgi._x=100;
_root.cizgi._y=100;
with(_root.cizgi)
{
lineStyle(1,0x006699);
for(i=0; i<360; i+=10) {
acı = i * (Math.PI/180);
moveTo(0,0);
lineTo(100*Math.cos(acı),100*Math.sin(acı));
}
}
_root.cizgi.onEnterFrame = function(){
this._rotation+=1;
};

Değişik bir çalışma için alttaki linkteki oscilloscope adlı örneği inceleyebilirsiniz. Burada da çizim için benzer kodlar kullanılmıştır:

http://www.inanyus.com/projects/

 

 

 

<--- 2.Bölüm